Tehdyt toimenpiteet

Globaalin sadannan kartoitusmissio - tapaus talvisade (GPM)

Aalto yliopisto / Annakaisa von Lerber

Aalto- yliopiston Radiotieteen ja -tekniikan laitos osallistuu NASA:n vetämään yhteistyöprojektiin Ilmatieteen laitoksen ja Helsingin yliopiston kanssa. Projektissa mallinnetaan erilaisten lumipartikkelien sirontaa eri taajuuksilla satelliittimittauksia varten. Projektissa pyritään myös määrittämään lumen vaikutus maan pinnalla kaukokartoitusmittauksia varten. Suomen osalta projektin rahoittaa Suomen Akatemia.