Lausunto Euroopan komissiolle digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman päivityksestä

Lausunto Euroopan komissiolle digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman päivityksestä

CSC tukee komission suunnitelmaa päivittää digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma tilanteessa, jossa koronapandemian aikaiset oppilaitosten sulkemiset ovat johtaneet koulutusjärjestelmien digiloikkaan. On ensiarvoisen tärkeää, että tämän kehityksen opit arvioidaan ja parhaat käytännöt jaetaan.  

Jatkuvasti digitalisoituvassa maailmassa koulutusjärjestelmien on kyettävä samaan aikaan tarjoamaan eurooppalaisille riittävät digitaaliset taidot ja osaaminen sekä hyödyntämään digitalisoitumisen tarjoamia mahdollisuuksia oppimiselle ja opetukselle sekä elinikäisen oppimisen, kansainvälisen liikkuvuuden ja datapohjaisen laadunarvioinnin kehittämiselle. Koulutusalalla digitalisaatioon ei pidä suhtautua pelkkänä teknisenä ilmiönä vaan sitä on kehitettävä vahvalla pedagogisella lähestymistavalla ja samojen arvojen mukaisesti kuin koulutusta yleensäkin (mm. yhdenvertaisuus, tietosuoja).

Digitalisaatiota tulee kehittää koulutustasojen ja -alojen välisessä tiiviissä yhteistyössä tavoitellen sellaisia yhteensopivia alustoja, työkaluja ja tietokantoja, jotka tukevat saumatonta elinikäisen oppimisen digitaalisten palvelujen polkua. Erityistä huomiota tulee kiinnittää avointen oppimateriaalien laadun ja saatavuuden parantamiseen sekä etänä tapahtuvaan arviointiin ja osaamisen tunnistamiseen.

Digitalisaatio voi tukea myös kansainvälistä liikkuvuutta monin tavoin ja tehdä siitä kestävämpää. Koska kansainvälisen liikkuvuuden digitaaliset palvelut edellyttävät datan käyttöä ja liikkuvuutta, digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma on kytkettävä tiiviisti EU:n datapolitiikkaan. Etäoppimisen ja kansainvälisen liikkuvuuden tukemiseksi tarvitaan myös turvallinen, luotettava ja käyttäjäystävällinen ratkaisu oppijan tunnistautumiseen.

Eurooppalaisen koulutusalueen tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan digitaalisia ratkaisuja, joten eurooppalaista koulutusalueen ja digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman kehittäminen on kytkettävä tiiviisti toisiinsa. Osaamisen ja innovaatioiden vahvistamiseksi myös eurooppalaisen koulutusalueen ja eurooppalaisen tutkimusalueen välistä yhteyttä on tiivistettävä.

Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä (englanniksi)