Lausunto Euroopan komissiolle NIS-direktiivin päivityksestä

Lausunto Euroopan komissiolle NIS-direktiivin päivityksestä

CSC tukee komission suunnitelmaa NIS-direktiivin päivittämisestä ja näkee sen mahdollisuutena yhdenmukaistaa kyberturvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä Euroopassa sekä selventää eräitä tiedonjakamissääntöihin ja direktiivissä käytettäviin termeihin liittyviä seikkoja.

Lainsäädännön yhtenäistäminen on tärkeää, jotta voidaan luoda direktiivin kattamien alojen toimijoille tasapuoliset olosuhteet eri puolilla Eurooppaa. Tiedonjakamissääntöjä selkeyttämällä voidaan puolestaan helpottaa esimerkiksi haittaohjelmia ja tietomurtoja koskevien tietojen jakamista CSIRT-toimijoiden kesken ja näin vähentää näistä aiheutuvia vahinkoja.

Direktiivissä olisi myös syytä erottaa selkeästi toisistaan kansallinen viranomaistoiminta ja muu, esimerkiksi yritysten harjoittama CSIRT-toiminta. Tämä olisi helpointa tehdä käyttämällä alan toimijoiden keskuudessa vakiintuneita termejä kansallinen CSIRT ja yleinen CSIRT.

Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä (englanniksi)