Lausunto Euroopan komissiolle EU:n arktisen politiikan prioriteeteista

Lausunto Euroopan komissiolle EU:n arktisen politiikan prioriteeteista

CSC korosti lausunnossaan digitaalisten yhteyksien tärkeyttä arktisilla alueilla. Tietoliikenneyhteyksien kehittäminen on välttämätöntä datan määrän kasvaessa eksponentiaalisesti. Riittävät yhteydet ovat edellytys investoinneille ja alueen sosioekonomiselle kehitykselle. Etenkin tutkimuksen ja koulutuksen yhteydet korostuvat, sillä arktisella alueella tehdään mm. ilmastonmuutoksen kannalta elintärkeää tutkimusta. Harvaan asutuilla alueilla myös erilaiset etäopetuksen mahdollistavat ratkaisut ovat välttämättömiä.

EU:n arktisen politiikan tulisi keskittyä erityisesti alueella tehtävään tutkimukseen ja sen tarvitsemien tietoliikenneyhteyksien kehittämiseen. Jäämerelle rakennettavaan arktiseen kaapeliin tulee rakentaa tutkimukselle ja koulutukselle oma kuitupari, joka linkittää Euroopan tutkimusyhteisön entistä läheisemmin muihin maanosiin. Omalla kuituparilla tuettaisiin lukuisia yhteisiä eurooppalaisia hankkeita, kuten Kajaanissa sijaitsevaa EuroHPC:n LUMI-supertietokonetta, Global Alliance for Genomics and Health -hankkeen parissa tehtävää yhteistyötä, Euroopan avoimen tieteen pilvipalvelua ja eurooppalaisia data-avaruuksia.