Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi selonteoksi

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi selonteoksi

CSC katsoo, että digitalisaation vaikutukset koulutussektorilla on huomioitu selonteossa kiitettävästi. Aiheen käsittelyyn tarvitaan kuitenkin kokonaisvaltaisempaa otetta siiloutumisen ja yhteensopivuusongelmien välttämiseksi. Koulutusastekohtaisten tavoitteiden ja toimenpiteiden lisäksi on tärkeää valmistella myös koulutusasterajat ylittäviä yhteisiä digitalisaatiolinjauksia, joilla edistetään jatkuvan oppimisen arkkitehtuurin luomista.

CSC kaipaa selontekoon mainintoja myös mm. hybridiopetuksesta, avoimista oppimateriaaleista, tieteellisen tiedon avoimuudesta sekä tieteellisen ajattelun ja menetelmäymmärryksen kehittämisestä. Jatkuvan oppimisen osalta on huomioitava jatkuvan oppimisen parlamentaarisen uudistuksen linjausten digitaalisuuteen liittyvät toimenpiteet ja mm. selvennettävä niissä mainitun jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden suhde selontekoluonnoksessa mainittuun koulutuksen digitaaliseen palveluekosysteemiin.

Digipedagogiikan kehittämiseen liittyen on tärkeää, että digitalisaatioon ei suhtauduta pelkkänä teknisenä ilmiönä vaan sitä kehitetään vahvalla pedagogisella lähestymistavalla ja samojen arvojen mukaisesti kuin koulutusta yleensäkin. CSC muistuttaa myös tarpeesta selvittää laajasti koronaepidemian aikana tapahtuneen digiloikan vaikutuksia.

Lue lausunto kokonaisuudessaan täällä