Lausunto Euroopan komissiolle Green Deal -ohjelmasta

Lausunto Euroopan komissiolle Green Deal -ohjelmasta

CSC korostaa, että EU:n digipolitiikan prioriteettien ja Green Dealin välillä on vahva yhteys, jota tulee edelleen kehittää. Digitalisaatio, datafikaatio ja tekoäly ilmiöinä ovat avainasemassa Green Dealin tavoitteiden toteutumisessa.

Green Dealin tavoitteiden saavuttaminen vaatii riittävää rahoitusta digitalisaatiolle ja innovaatioille. EU:n tulisi seuraavassa seitsenvuotisessa rahoituskehyksessään taata Horisontti Eurooppa-, Digitaalinen Eurooppa-, Verkkojen Eurooppa- ja Erasmus+ -rahoitusohjelmille vähintään komission alkuperäisen toukokuun 2018 budjettiehdotuksen taso.

Suuteholaskentaa, datanhallintaa, tekoälyä ja datayhteyksiä tulee kehittää yhteistyössä, jotta voidaan luoda synergisiä ekosysteemejä, jotka tukevat ilmastotutkimusta- ja innovaatioita. Datapolitiikkoja, kuten FAIR-periaatteita ja yhteentoimivuutta pitää edistää, jotta datan liikkuminen rajojen ja sektorien yli voidaan varmistaa.

Digitaaliset taidot ovat elintärkeitä Euroopan kyvylle luoda uusia innovaatioita. EU tarvitsee pikaista investoimista taitojen ja kyvykkyyksien kehittämiseen kaikilla tasoilla, mukaanluettuna opettajat ja kouluttajat.

Kun tehdään päätöksiä datakeskusten sijoittamisesta, täytyy käyttää älykkään erikoistumisen strategioita ja kannustimia hiilineutraaliuteen, jotta voidaan taata energia- ja kustannustehokkuus sekä Green Dealin tavoitteiden toteutuminen.

Lausunto kokonaisuudessaan löytyy täältä (englanniksi).