Lausunto Euroopan komissiolle eurooppalaisesta terveystietoalueesta (European Health Data Space)

Lausunto Euroopan komissiolle eurooppalaisesta terveystietoalueesta (European Health Data Space)

CSC yhtyy näkemykseen siitä, että terveystiedon rajat ylittävään käyttöön liittyy erityisiä kysymyksiä ja esteitä, joiden takia eurooppalainen terveystietoalue (European Health Data Space, EHDS) tarvitsee oman sääntelykehyksensä. Samalla on kuitenkin huolehdittava siitä, ettei sektorikohtaisista tietoalueista muodostu erillisiä siiloja vaan niitä kehitetään yhdenmukaisesti ja niiden välinen yhteentoimivuus varmistaen. Lisäksi CSC pitää tärkeänä hyödyntää muut eurooppalaisiin datanhallinta- ja suurteholaskentakyvykkyyksiin tehdyt panostukset myös terveyssektorilla.

EHDS tulee rakentaa olemassa olevissa yhteistyöhankkeissa luotujen rakenteiden ja käytäntöjen pohjalta, ja sitä ohjaavaa lainsäädäntöä luotaessa on hyödynnettävä vastaavista kansallisista lainsäädäntöhankkeista saadut opit (esim. Suomen toisiolaista opittu riittävän siirtymäajan ja resursoinnin tarve). Jo tietoturvasyistä EHDS tulee rakentaa hajautusperiaatteella eli yhdistämällä olemassa olevia datainfrastruktuureja uuden keskitetyn infrastruktuurin luomisen sijasta. Hajautetun tietoalueen toimivuus edellyttää huomattavia panostuksia datan yhteentoimivuuden varmistamiseen.

Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä (englanniksi)