Lausunto Euroopan komissiolle datasäädöksestä ja tietokantasuojadirektiivin uudelleentarkastelusta

Lausunto Euroopan komissiolle datasäädöksestä ja tietokantasuojadirektiivin uudelleentarkastelusta

CSC toivottaa tervetulleeksi komission suunnitelman edistää B2B- ja B2G -datanjakoa erityisellä datasäädöksellä. Datan jakamista tulee tukea monin tavoin, myös huolehtimalla riittävän datainfrastruktuurin ja tukipalveluiden saatavuudesta, erityisesti jos datan jakamisesta tehdään pakollista joillain aloilla.

Datasäädöksen tulee pohjautua yleiseen tietosuoja-asetukseen, MyData- ja FAIR-periaatteiseen sekä eurooppalaisiin yhteentoimivuusperiaatteisiin. Henkilötietojen suojasta ja yksilöiden oikeudesta kontrolloida omia tietojaan tulee huolehtia myös älylaitteiden käytön synnyttämän datan osalta. Yhteentoimivuutta tulee parantaa sen kaikilla tasoilla (oikeudellinen, organisatorinen, semanttinen, tekninen) käyttäjäyhteisövetoisesti luotavin standardein.

Datasäädöksellä ja erityisesti tietokantasuojadirektiivin uudelleentarkastelulla voi olla huomattavaa positiivista vaikutusta tutkimusdatan saatavuuteen. CSC katsoo, että kaiken julkisin varoin tuotetun tutkimusdatan tulisi olla saatavilla uudelleenkäyttöä varten, mikä edellyttää tällaista dataa koskevaa poikkeusta tietojantasuojadirektiivin sui generis -oikeuteen.

Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä (englanniksi)