CSC lausui digitaalista henkilöllisyyttä koskevasta lainsäädännöstä

CSC lausui digitaalista henkilöllisyyttä koskevasta lainsäädännöstä

CSC pitää esityksen tavoitteita ja ehdotettuja ratkaisuja yleisesti ottaen perusteltuina ja kannatettavina. Kansallisessa toteutuksessa on kuitenkin CSC:n mielestä tarkasteltava ratkaisun yhteensopivuutta olemassa olevan sääntelyn kanssa sekä varmistettava, että kansalliset linjaukset ovat linjassa EU-tason säädösten kanssa. Kansallisen toteutuksen on myös kyettävä mukautumaan tulevaan kehitykseen. Esimerkiksi on tärkeää, että Suomi osallistuu aktiivisesti EU-tason eIDAS-asetuksen valmisteluun ja huomioi tämän kehityksen kansallisella tasolla.

Erillisistä attribuuteista koostuva digitaalinen identiteetti mahdollistaa sen, että käyttäjä voi valita, mitä tietoja jakaa kenenkin kanssa. Tämä on CSC:n mielestä tervetullutta, sillä se vahvistaa käyttäjän omien identiteettitietojen hallintaa MyData- ja datasuvereniteettiperiaatteiden mukaisesti. Samalla käyttäjiä pitää tukea, jotta he pystyvät tekemään harkittuja päätöksiä tietojensa jakamisesta.

CSC:n koko lausunnon voi lukea täältä.