Uutisia

null Pohjois-Suomen yhteisponnistus pk-yritysten digitaalisuuden kehittämiseen pääsee hakemaan miljoonapottia

EU:n uusi 7,5 miljardin euron Digitaalinen Eurooppa -ohjelma tukee digitalisaation kehittymistä Euroopassa. Sen moottorina nähdään uudenlainen verkottumismalli European Digital Innovation Hub (EDIH), jonka halutaan vastaavan pienten ja keskisuurten yritysten tarpeisiin dynaamisesti, huipputeknologioita hyödyntäen ja verkostomaisesti toimien. Suomeen halutaan 2–4 EDIH-verkostoa digitaalisuutta vauhdittamaan. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) vastaa kansallisesta hausta ja tukee hubien toimintaa osana kansallista Tekoäly 4.0 -ohjelmaa.

Digitaalisen kehityksen tarve on korostunut pandemian aikana tuoden erityishaasteita harvaan asutuille alueille. Arctic-EDIH on kymmenen Pohjois-Suomessa toimivan organisaation yhdessä kehittämä uudenlainen palvelurakenne, jolla pyritään helpottamaan pk-yritysten sekä julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden pääsyä huipputeknologioiden soveltamisen äärelle. Arctic-EDIH kokoaa, kehittää ja tarjoaa palveluja etätoiminnan, automatiikan, digitaalisten ja virtuaalipalvelujen kehitykseen ja käyttöönottoon korostaen läpimurtoteknologioiden hyödyntämistä terveys- ja hyvinvointialan liiketoiminnassa.

- Suurteholaskennan, tekoälyn, kyberturvallisuuden ja 5G/6G-verkkojen huippuosaamista meillä Pohjois-Suomessa on. Esimerkiksi Kajaaniin on tulossa yksi maailman nopeimmista supertietokoneista, LUMI, toteaa Oulun yliopiston yhteistyösuhteista vastaava vararehtori Arto Maaninen.

- Pohjois-Suomen laajuinen toiminta linkitettynä eurooppalaisiin verkostoihin mahdollistuu, kun menestymme komission rahoitushaussa, hän lisää.

Arctic-EDIH korostaa toiminnassaan eri toimijoiden, eri sektoreiden ja eri teknologioiden välistä vuoropuhelua ja vertaisoppimista. Hyvän pohjan Arctic-EDIH:n kehittämiselle tuo olemassa olevien palvelujen ja asiakassuhteiden lisäksi esimerkiksi eurooppalaista tunnustusta saanut OuluHealth-ekosysteemi, uudet palvelukanavat kuten BusinessAsema, VTT:n kehittämät digikypsyystyökalut, ja Lapin yliopiston asiakaslähtöisyyttä korostava palvelumuotoilu.

Kunnianhimoisessa konsortiossa mukana ovat Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, BusinessOulu, Kajaanin kaupunki, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu, Centria-ammattikorkeakoulu sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja CSC - Tieteen tietotekniikan keskus.

Lue myös:

Etelä-Suomen tekoälyalue (FAIR) pyrkii eurooppalaiseksi innovaatiokeskittymäksi

Aiheeseen liittyvä Työ- ja elinkeinoministeriön uutinen aiheesta

Lisätietoja: Pekka Lehtovuori, johtaja, laskennallisen tutkimuksen palvelut, CSC, sähköpostitse pekka.lehtovuori@csc.fi  tai puhelimitse +358 50 381 9723