News

Back

Älykäs datanhallinta ja teknologinen edelläkävijyys korkeakoulujen digitalisaation ytimessä

Toukokuun valtakunnalliset AMK-päivät 8.-9.5. Kuopiossa tarkastelevat ammattikorkeakoulujen vaikuttavuutta koulutuksen, digitalisaation, viestinnän ja yritysyhteistyön näkökulmista.CSC on mukana tässä AMK-omistajiensa tapahtumassa jatkaakseen aktiivista yhteistyökeskustelua korkeakoulujen kanssa – eritoten supertietokoneinvestointimme korkeakouluille tuomista uusista mahdollisuuksista.

Uudistuva laskenta- ja tallennusympäristö tarjoaa korkeakouluille esimerkiksi mallinnustyötä ja massiivisten data-aineistojen analysointia vauhdittavaa tietojärjestelmä- ja pilvialustakapasiteettia. Tiiviillä yhteistyöllä varmistetaan käytännön tietämys ja toimet, joilla ammattikorkeakoulut hyötyvät tulevasta ICT-ympäristöstä maksimaalisesti.

–  Datan määrä lisääntyy merkittävästi kaikilla aloilla. Jotta jäsentämätön tieto voidaan muuttaa tekoälyksi, trendimuutosten tulkinnaksi ja simulaatioiksi, tarvitaan suurta laskentatehoa. Esimerkiksi sote-aloilla sensitiivistä dataa pitää myös pystyä säilömään ja käsittelemään tietoturvallisesti. CSC:n uudistuva ympäristö vastaa juuri näihin tarpeisiin. Uudistuksella mahdollistamme kokonaan uudet avaukset korkeakoulujen opetukselle ja TKI-toiminnalle, kommentoi CSC:n Pekka Lehtovuori, johtaja, Tutkimuksen laskentapalvelut.
 

Uusia avauksia ja ketteriä kokeiluja Ideapankin avulla
 

Korkeakoulujen yhteistyö on esillä myös Ideapankin kautta. Ideapankki on yhdessä korkeakoulujen tietohallintojohdon verkostojen kanssa muotoiltu korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kehitysideoita keräävä, jakava ja edistävä palvelu. AMK-päivien yhteydessä palvelua esitellään ammattikorkeakoulujen AAPA-verkoston ja CSC:n yhteisessä rinnakkaissessiossa keskiviikkona klo 14.30-17.00. Tilaisuudessa pidetään esittelyjä non-stop-periaatteella puolen tunnin välein ja kuullaan lisää siitä, mikä Ideapankki on ja miten ammattikorkeakoulut voivat sitä hyödyntää korkeakoulujen yhteisen ideoinnin alustana.

–  Opetuksen, oppimisen ja TKI:n alueilta nousee erilaisia tarpeita IT-palvelujen kehittämiselle. Ideapankin kautta saamme nämä kehitysideat avoimesti kaikkien näkyville ja yhteiseen keskusteluun. Ideapankkiin voi kuka tahansa jättää kehitysideansa ja seurata sen etenemistä eri tahoille selvitykseen ja jatkotoimiin, selventää Ideapankin tarkoitusta CSC:n asiakasratkaisupäällikkö Outi Tasala.

CSC on mukana keskustelussa koko AMK-päivien ajan. Tervetuloa ständillemme keskustelemaan mahdollisuuksista hyödyntää CSC:n palveluja TKI- ja korkeakoulutuksen kärkihankkeissanne, sekä muista ajankohtaisista aiheista.