Ammattikorkeakoulut haluavat Suomen hyötyvän tekoälyn mahdollisuuksista

Ammattikorkeakoulut haluavat Suomen hyötyvän tekoälyn mahdollisuuksista

Tekoäly vaikuttaa ammattikorkeakouluissa vahvasti sekä koulutukseen että tutkimus- ja kehittämistyöhön. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus  järjestävät yhdessä vuoden kestävän tekoälykoulutuksen ammattikorkeakoulujen johdolle. Tavoitteena on tarjota paitsi uusinta tietoa teknologioista ja kehittymisen näkymistä, myös tarjota alusta yhteistyön vahvistamiseen. 

kuva kurssin osallistujista

Ammattikorkeakoulujen johdon ja CSC:n tekoälykoulutusohjelma käynnistyi tammikuun lopussa Helsingissä. Kuva: Susanne Sjöblom.

Ammattikorkeakoulut ovat keskeisessä roolissa, kun Suomi pyrkii koulutuksen ja tutkimuksen kautta pitämään asemansa kärkimaana maailman hyvinvoivien maiden joukossa. Kilpailussa on keskeistä, että korkeakouluja johdetaan strategisesti uusimman tiedon pohjalta.

Kaksi kolmasosaa Suomen korkeasti koulutetuista valmistuu ammattikorkeakouluista nyt ja tulevaisuudessa. Samoin ammattikorkeakouluissa tehdään yhä merkittävämpi osa työelämää kehittävästä soveltavasta tutkimus- ja kehittämistyöstä. Tämän vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että korkeakouluja johdetaan ja koulutusta kehitetään etupainotteisesti tulevaisuuden työelämän osaamistarpeiden mukaisesti. Merkitys on erityisen suuri siksi, että tekoäly vaikuttaa työn tuottavuuteen merkittävästi.

Tutkimustieto osoittaa, että asiantuntijatyö ei katoa tekoälyn myötä, mutta tekoäly muuttaa toimenkuvia huomattavasti kaikilla toimialoilla, terveydenhuoltoa myöten. Toisin kun monet muut teknologiset murrokset, tekoäly muuttaa nimenomaan korkeasti koulutettujen työtä. Samoin se jakanee yritysten menestymisen edellytyksiä uudelleen.

– Suomi hyötyy tekoälyn tuomista eduista kansakuntana sitä enemmän, mitä valmiimpia työntekijät ja yritykset ovat sitä hyödyntämään. Tämän vuoksi ammattikorkeakoulujen johto haluaa olla etujoukkona kehittämässä koulutustaan ja tutkimustaan, sanoo ammattikorkeakouluja kokoavan Arenen hallituksen jäsen ja digivaliokunnan puheenjohtaja, Hämeen ammattikorkeakoulun rehtori Pertti Puusaari.

– CSC:n avulla Suomessa on käytettävissä maailman tehokkaimpiin kuuluva tekoälyn kehityskalu: LUMI-supertietokone. Tarvitsemme laskennan ja datanhallinnan työkalujen lisäksi monipuolista valikoimaa digitaalisia teknologioita, osaamista ja yhteistyömallien kehittämistä. Tekoälyn merkitys tutkimuksessa ja opetuksessa tulee lähitulevaisuudessa merkittävästi kasvamaan ja yhdessä voimme rakentaa valmiuksia tekoälyn vaikuttavaan, vastuulliseen ja eettiseen käyttöön, kertoo CSC:n toimitusjohtaja Kimmo Koski.  

Lisätietoja: 

Toiminnanjohtaja Ida Mielityinen, Arene
Puhelin 050 594 0731
ida.mielityinen (at) arene.fi

Johtaja Antti Mäki, CSC
Puhelin 050 430 9119
antti.maki (at) csc.fi

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus järjestävät vuoden 2024 aikana suomalaisten ammattikorkeakoulujen rehtoreille ja ylimmälle johdolle moniosaisen koulutusohjelman tekoälystä oppimisen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan muutosmahdollisuutena. Kokonaisuus käsittelee mm. tekoälyn teknologioita, tulevaisuutta, kansainvälisiä näkökulmia, kyberturvallisuutta, sääntelyn kehitystä, ja sisältää paljon yhteistä työskentelyä. 

Lisätietoja Arenesta ja CSC:stä.