Uutisia

null Suomen LUMI Extreme Scale Access -projektihaku on alkanut

Suomen LUMI Extreme Scale Access -projektihaku on alkanut

Suomen ensimmäistä LUMI Extreme Scale Access -projektihakua on jatkettu. Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 26.11.2021.

Hyväksyttyjen projektien tulee käyttää enimmäkseen LUMI GPU -osiota (LUMI-G), joka on käytettävissä keväällä 2022 LUMIn toisen asennusvaiheen jälkeen.

Tämä haku on suunnattu kaikille tieteenaloille sellaiseen tieteellisesti vaikuttavaan, tuotteliaaseen ja innovatiiviseen tutkimukseen, joka vaatii poikkeuksellisia GPU- ja datan tallennusresursseja.
Suomen LUMI Extreme Scale Access -haun järjestää CSC – Tieteen tietotekniikan keskus, ja se on avoinna kaikille Suomen korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkijoille.

Projektien oletettu kesto on yksi vuosi siitä, kun LUMI-G on käytettävissä. CPU-pohjainen LUMI-C on jo asennettu. Eri LUMI-projektityypeistä on lisätietoa www-sivulla https://research.csc.fi/lumi-access. Pienempien suomalaisten LUMI-projektityyppien haku avautuu lähitulevaisuudessa MyCSC:ssä .

Hakijoiden on tuotava hakemuksessaan selkeästi esiin, miksi tutkimusaihe vaatii pyydettyjä resursseja, ja jos projekti hyväksytään, mikä olisi sen tuottama tieteellinen läpimurto.

Hakemuksessa on:

  • Osoitettava, että tutkimus tarvitsee pyydettyjä suuria resurssiallokaatioita tavoitteiden saavuttamiseksi;
  • Osoitettava, että menetelmät, ohjelmistot ja työkalut soveltuvat teknisesti LUMI GPU:lle. Tämä voidaan osoittaa teknisesti tällä hetkellä saatavilla olevilla GPU-laitteistoilla: Mahti GPU, Puhti GPU, LUMI Early Access Platform (kun se on käytettävissä) tai vastaava, Piz Daint ym., ks. ohjeita myös sivun https://research.csc.fi/lumi-access lopusta;
  • Esitettävä projektisuunnitelma, ja aikataulu, jolla voidaan perustella projektin elinkaaren ajan arvioitu resurssien kulutus.

Hakemukset arvioidaan sekä teknisesti että tieteellisesti. Tieteellisen arvion tekee kansainvälinen paneeli, jossa on tutkimusryhmien vetäjiä eri tieteenaloilta.
 
Yleiset valintakriteerit ovat tekninen valmius ja tutkimuksen tieteellinen potentiaali, mutta eri käyttötapauksien soveltuvuus otetaan myös huomioon:

  • tekoäly ja koneoppiminen
  • laajan skaalan simulaatiot
  • dataintensiiiviset simulaatiot

Hakemuksessa pitää ilmoittaa tarvittavat GPU-tunnit (GPU-hours), CPU-laskentaydintunnit (CPU core-hours) ja tallennustunnit (storage hours). Haettujen resurssien on oltava välillä 0,5–2 miljoonaa GPU-tuntia ja enintään 16 miljoonaa CPU-laskentaydintuntia.

Haku on auki perjantaihin 26.11.2021 klo 16.00 Suomen aikaa asti (klo 15.00 CET). Hakukaavake löytyy täältä. Hakemuksen voi tallentaa editoinnin välillä ennen lähettämistä.
 
Hakemukset tullaan arvioimaan vuoden 2022 alussa, ja hyväksytyt Extreme Scale Access -projektit voivat aloittaa, kun LUMI-G tulee käyttöön vuoden 2022 toisella neljänneksellä.

Lisätietoja LUMI-projekteista ja arviointikriteereistä: https://research.csc.fi/lumi-access ja  https://research.csc.fi/grand-challenge-proposals

Mahdolliset kysymykset hausta voi osoittaa CSC:n asiakaspalveluun: servicedesk@csc.fi