Asetusehdotus muiden kuin henkilötietojen vapaan liikkuvuuden kehyksestä Euroopan unionissa

Asetusehdotus muiden kuin henkilötietojen vapaan liikkuvuuden kehyksestä Euroopan unionissa

Tiivistelmä CSC:n lausunnosta:

  • Datan vapaa liikkuvuus on keskeistä Euroopan kilpailukyvyn kannalta. Jotta datasta voidaan luoda innovaatiota ja kasvua, tarvitaan Eurooppaan vakaa ja yhtenäinen lainsäädännöllinen pohja datan hyödyntämiseksi.
  • Uuden sääntelyn luominen ei ole ratkaisu, vaan sitä tulisi tarkastella kriittisesti ja olemassaolevaa sääntelyä tulisi yhtenäistää ja tarvittaessa purkaa.
  • Keskittyminen datan sijaintirajoitusten purkamiseen ei ole riittävää datavetoiselle taloudelle suotuisien olosuhteiden rakentamiseksi. Sen sijaan tulisi keskittyä siihen, että dataa todella voidaan käyttää ja hyödyntää eri sektoreiden välillä. Yhteentoimivuuden eri tasoihin tulisi erityisesti panostaa jatkovalmistelussa.


Lue CSC:n lausunto kokonaisuudessaan täältä (eng)

Komission hankesivu