Uutisia

null B1MG-projekti edistää eurooppalaisen infrastruktuurin kehittämistä

B1MG-projekti edistää eurooppalaisen infrastruktuurin kehittämistä

Horisontti 2020:n rahoittama ja ELIXIRin koordinoima uusi B1MG (yli miljoonan genomin) -projekti on käynnistetty. Hankkeen tarkoituksena on tukea yhteistyöjulistuksen toteutusta, joka tunnetaan nimellä 1 + miljoonan genomin aloite (1 + MG); ‘Towards access to at least 1 million sequenced genomes in the EU by 2022'.

Julistuksen 22 allekirjoittajamaata työskentelevät yhdessä varmistaakseen, että tavoitteet saavutetaan vuoteen 2022 mennessä. Projektin toimenpiteiden avulla parannetaan tautien ehkäisyä, personoitua lääkehoitoa ja kliinistä tutkimusta.

B1MG-hanke vauhdittaa eurooppalaisen infrastruktuurin kehittämistä. Tavoitteena on mahdollistaa turvallinen rajojen ylittävä pääsy personoituun lääketieteelliseen dataan seuraavin toimenpitein:

 • Paikallisten, alueellisten, kansallisten ja eurooppalaisten sidosryhmien ottaminen mukaan genomitietojen ja personoitujen lääketieteen datojen rajat ylittävää saatavuutta koskevien vaatimusten määrittelemiseen
 • Tietojen laatua, standardeja, teknistä infrastruktuuria sekä eettisiä, oikeudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia koskevat vaatimukset muunnetaan teknisiksi määritelmiksi ja ohjeistuksiksi vastaamaan parhaita eurooppalaisia käytäntöjä
 • Organisaatioiden pitkän aikavälin toiminnan tukeminen paikallisella, alueellisella, kansallisella ja Euroopan tasolla tarjoamalla ohjeita vaiheittaiselle kehitykselle (B1MG-kypsyysmallin kautta) ja taloudellisen arvioinnin menetelmällä

Kolmen vuoden hankkeella on merkittävä vaikutus yhteiskuntaan, koska se tarjoaa selkeät ohjeet personoidun lääkehoidon toteuttamiseksi paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla. Henkilökohtainen lääkehoito, joka ottaa huomioon ihmisten geneettisen rakenteen, voi tuottaa merkittäviä sosioekonomisia etuja:

 • Tehokkaammat kansalliset terveysjärjestelmät
 • Nopeampi ja tarkempi diagnoosi
 • Parempi terveys
 • Parempi elämänlaatu
 • Pitkä elinajanodote

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus on mukana johtamassa B1MG-projektin työpakettia, joka keskittyy yhdistettyyn turvalliseen rajat ylittävään tekniseen infrastruktuuriin. Tämä työpaketti kerää tietoa käyttötapauksista, kuten esimerkiksi syöpä, harvinaiset sairaudet, polygeeniset sairaudet ja patogeenit, kuten COVID-19. Työryhmän tavoitteita ovat:

 • Tarjota yhteentoimivuuden standardit rajat ylittävien suojattujen datapalvelujen edellyttämien rajapintojen helpottamiseksi
 • Helpottaa tietoturvan suunnittelua; esimerkiksi synteettisten tietojoukkojen käyttäminen testauksessa
 • Edistää kansallisten tietojen valtuutettua käyttöä koskevia maailmanlaajuisia standardeja
 • Lisätä eurooppalaisia valmiuksia hallita arkaluontoisia tietoja

Tommi Nyrönen (CSC) ja Ilkka Lappalainen (CSC) ovat WP4-työpaketin johtajia. Kuinka näette B1MG-projektin mahdollisuudet infrastruktuurin ja yhteentoimivuuden veturina?

– B1MG on valmistaa Eurooppaa integroimaan genomiikka osaksi terveydenhuoltoa ja helpottamaan näiden datojen toissijaista käyttöä tutkimuksessa. Aikaa ei ole hukattavaksi. B1MG:n avulla pystymme kokoamaan eurooppalaiset ja myös Euroopan ulkopuoliset asiantuntijat muodostamaan yhteisen tiekartan Euroopalle, jota voidaan soveltaa myös kansallisesti. Tämä mahdollistaa datan hallinnan ja verkostoyhteistyön tarjotaksemme olennaista tietoa syövästä, yleisistä, harvinaisista ja tarttuvista taudeista Euroopan laajuisesti.

Lähde: b1mg-project.eu
https://elixir-europe.org/news/elixir-launches-new-eu-project-b1mg