Case Jyväskylän yliopisto: Kultananopartikkeleiden tutkimusta PRACE-laskentaresurssien avulla

Case Jyväskylän yliopisto: Kultananopartikkeleiden tutkimusta PRACE-laskentaresurssien avulla

Professori Hannu Häkkisen tutkimusryhmä tutkii kulta- ja hopeananopartikkelien rakennetta ja ominaisuuksia sekä niiden kemiallisia hyödyntämismahdollisuuksia. Tutkimuksesta on apua mm. rokotteiden kehityksessä.

Tutkimusryhmä on jo pitkään hyödyntänyt CSC:n ja PRACE-verkoston (Partnership for Advanced Computing in Europe) laskentaresursseja tutkimuksissaan.

 

Hannu Häkkinen, professori, Jyväskylän yliopisto:

"Teemme isoja tietokonesimulaatioita yhdessä Euroopan suurimmista tietokonekeskuksista. Käytämme PRACEn myöntämää laskenta-aikaa ja tutkimme simulointien avulla kuinka kultananopartikkeli sitoutuu viruksen pintaan. Laskenta vaatii suurta kapasiteettia, jota ei ole tarjolla muualla."
"CSC:n tarjoamat laskentapalvelut ovat korvaamattoman tärkeitä minulle ja tutkimusryhmälleni. Tutkimus ei olisi mahdollista ilman sitä. Näiden resurssien avulla pysymme kovan kansainvälisen kilpailun kärjessä."

CSC koordinoi PRACEn koulutustarjontaa ja toimii PRACE Advanced Training Center-keskuksena. Koulutus painottuu suurteholaskennan resurssien tehokkaaseen hyödyntämiseen.


Lisätietoa:

 research.csc.fi

 prace-ri.eu

 Blog: Computing time from PRACE for Finnish leading-edge research groups