Case Laurea: Tietoturvallinen alustaratkaisu organisaatioiden väliseen yhteistyöhön

Case Laurea: Tietoturvallinen alustaratkaisu organisaatioiden väliseen yhteistyöhön

CSC:n kehittämä Eduuni-alustaratkaisu mahdollistaa oman, olemassa olevan käyttäjänimen ja salasanan käytön organisaatioiden välistä yhteistyötä varten. Tiedot pysyvät turvassa CSC:n datakeskuksessa Suomessa.

Laurea ammattikorkeakoulu hyödyntää Eduunia yhteistyöalustana niin sisäisessä kuin ulkoisissakin projekteissa.

 

Kimmo Pettinen, Director, ICT, Laurea ammattikorkeakoulu:

"Meille oli tärkeä saada alusta jolla pystyimme käsittelemään materiaaleja luotettavasti yhdessä kansainvälisten kumppaniemme kanssa. Eduuni on tietoturva-auditoitu ja tarjosi siten tähän hyvät puitteet."


Kirsi Hyttinen, Project Director, Laurea ammattikorkeakoulu:

"Meidän tulee pystyä tekemään ulkoisten kumppaneiden kanssa samaa kuin sisäisesti. Dokumentaatiota ja keskustelua tulee voida tehdä mihin aikaan ja missä vaan. Eduuni mahdollistaa toimimisen kansainvälisissä verkostoissa. Se skaalautuu ja sen hallinta ja ylläpito on helppoa."


Further information:

 Eduuni.fi

 https://www.csc.fi/web/education/eduuni