CSC ja eteläkorealainen KISTI allekirjoittivat MoUn

CSC ja eteläkorealainen KISTI allekirjoittivat yhteisymmärryspöytäkirjan – uusi avaus tutkimusyhteistyöhön

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus ja Korea Institute of Science and Technology Information (KISTI) allekirjoittivat yhteisymmärryspöytäkirjan yhteistyön edistämiseksi suurteholaskennan, kvanttilaskennan, tutkimusdatanhallinnan ja arktisten tietoliikenneyhteyksien saralla. Näin CSC ja KISTI voivat yhdessä edistää maiden välistä tutkimusyhteistyötä, joka perustuu korkeatasoisiin tutkimusinfrastruktuureihin. Yhteistyön kautta osapuolet voivat vaihtaa tietoa, jakaa parhaita ratkaisuja datanhallinnassa ja alustojen kehittämisessä sekä edistää arktisia yhteyksiä tutkimusyhteisöiden hyväksi.

”Etelä-Korea on kasvava ja vaikutusvaltainen toimija tieteen ja teknologian alalla, kuten EU:n ponnistelut yhteistyön tiivistämiseksi osoittavat. Jaamme monet tavoitteistamme KISTIn kanssa, ja yhteistyö auttaa CSC:tä pitämään huolen, että pysymme teknologian kärjessä globaalilla tasolla. Yhteisymmärryspöytäkirja mahdollistaa keskustelut tulevaisuuden tiekartoista tutkimuksen palveluiden kehittämiseksi, ja voimme myös suunnitella yhteistä osallistumista EU-rahoitteisiin hankkeisiin eteläkorealaisten kollegojemme kanssa. Tämä tukee tehtäväämme tarjota parhaat mahdolliset palvelut suomalaiselle tutkimusyhteisölle”, kertoo CSC:n toimitusjohtaja Kimmo Koski.

"Suomi on Euroopan maista Korealle läheisin, ja CSC ja KISTI jakavat yhteisen mission suurteholaskennassa, tutkimusverkoissa ja datassa. KISTI valmistelee tällä hetkellä 600 petaflop/sin supertietokonetta ja työskentelee myös kvanttilaskennan parissa. Meille on ilo tehdä yhteistyötä CSC:n kanssa, joka on yksi johtavista eurooppalaisista toimijoista sekä suurteholaskennan että kvanttilaskennan saralla. Uskomme, että tämä yhteisymmärryspöytäkirja mahdollistaa monenlaisen, molempia osapuolia hyödyttävän yhteistyön," toteaa Jaesoo Kim, KISTIn pääjohtaja.

 
CSC:n ja KISTIn välinen yhteisymmärryspöytäkirja allekirjoitettiin 16.6.2023. Kuvassa Kimmo Koski, toimitusjohtaja, CSC ja Sik Lee, Director General, Division of National Supercomputing, Etelä-Korea. Kuva: Mika Kouhia, Business Finland. 

Yhteisymmärryspöytäkirja allekirjoitettiin Suomen ja Korean tasavallan välisessä komiteakokouksessa, joka liittyy Suomen ja Etelä-Korean väliseen valtiotason sopimusyhteistyöhön tieteen ja teknologian alalla. Komitean kokouksissa maiden edustajat voivat keskustella tieteen ja teknologian viimeaikaisesta kansallisista kehityskuluista sekä tunnustella mahdollisia aiheita yhteistyölle. CSC ja KISTI kansallisten tutkimusyhteisöjen edustajina pitivät kokouksessa esitykset supertietokoneisiin ja kvanttilaskentaan liittyvistä aiheista, ja yhteisymmärryspöytäkirja allekirjoitettiin tapahtuman lopussa.

Kansallisen ulottuvuuden lisäksi yhteisymmärryspöytäkirja soveltaa EU:n poliittista kehystä tutkimusta ja digitaalisia teknologioita koskevassa yhteistyössä Etelä-Korean kanssa. EU:n Indo-Tyynenmeren alueen strategian tavoitteena on syventää yhteistyötä alueen kumppaneiden kanssa. Strategian puitteissa allekirjoitettiin Euroopan unionin ja Korean tasavallan välinen digitaalinen kumppanuussopimus marraskuussa 2022. Etelä-Korea on myös aloittanut toukokuun 2023 lopussa viralliset neuvottelut liittymisestä EU:n Horisontti Eurooppa -rahoitusohjelmaan assosioituneena maana.

CSC on kansallinen tutkimuksen datanhallinta- ja laskentapalveluiden tarjoaja Suomessa ja isännöi EU:n nopeinta supertietokonetta LUMIa. CSC on myös vahvasti mukana erilaisissa strategisissa eurooppalaisissa ja pohjoismaisissa avoimeen tieteeseen, tutkimusdatanhallintaan sekä tutkimuksen ja opetuksen tietoverkkoihin liittyvissä aloitteissa, kuten European Open Science Cloud, EUDAT, NORDUnet ja GÉANT.

KISTI on Etelä-Korean laissa valtuutettu kansallinen suurteholaskentakeskus, joka tarjoaa suurteholaskenta- ja tietoverkkopalveluita tutkimuksen käyttöön Etelä-Koreassa ja osallistuu useisiin kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin. KISTI johtaa myös maan avoimen tieteen ja datanhallinnan asetusten toteuttamista muun muassa DataOn-palvelun ja Korea Research Data Commonsin kautta, joka on tutkimusdatan keräämisen ja jakamisen kansallinen alusta. Euroopassa KISTI tekee yhteistyötä esimerkiksi CERNin, EPCC:n, GÉANTin, SURFin, NORDUnetin, UNESCOn sekä OpenAIRE:n kanssa.

Lisätietoja:

Kimmo Koski
Toimitusjohtaja, CSC
kimmo.koski@csc.fi