CSC ja japanilainen ROIS sopivat dataintensiivisen laskennan yhteistyön lisäämisestä

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus (CSC) ja japanilainen Research Organisation of Information Systems (ROIS) allekirjoittivat yhteistyötä koskevan aiesopimuksen (Memorandum of Understanding) Tokiossa 25.2.2015.

Aiesopimuksella tavoitellaan yhteistyön lisäämistä erityisesti dataintensiivisen laskennan, kuten data-analyysin ja big data -sovellusten, alueella. Yhteistyö voidaan ulottaa myös kansainvälisiin tutkimusinfrastruktuureihin silloin, kun ne koskettavat molempia osapuolia.

Yksi mahdollinen esimerkki on EISCAT_3D-hanke, jossa sekä Japani että Suomi ovat mukana. Hankkeen tavoitteena on rakentaa yläilmakehän tutkimukseen tarkoitettu uuden sukupolven sirontatutkalaitteisto, jossa tutka-asemat sijaitsevat lähellä napa-alueita Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisimmissa osissa. Valmistuessaan laitteiston tuottaman tutkimusdatan määrä kasvaa räjähdysmäisesti nykyiseen verrattuna, ja tämän datan siirto, tallentaminen ja analysointi tulevat tarvitsemaan huippuluokan IT-infrastruktuuria.

Aiesopimus allekirjoitettiin Tokiossa järjestetyn kansainvälisen työkokouksen yhteydessä. ROIS Workshop on Data Centric Science -tapahtumassa käsiteltiin mm. dataintensiivistä tiedettä ja sähköisiä infrastruktuureja. Esityksiä kokouksissa pitivät CSC:n ja ROIS:n lisäksi muun muassa Imperial College (Lontoo) ja University College of London.


Kuvateksti: Aiesopimuksen allekirjoittivat toimitusjohtaja Genshiro Kitagawa (ROIS) ja toimitusjohtaja Kimmo Koski (CSC). Kuvassa ovat mukana myös hanketta valmistellut johtaja Kunihiko Niwa ja ROIS:n tilastomatematiikan instituutin johtaja Tomoyuki Higuchi. Copyright: Research Organization of Information and Systems, Japan

Lisätietoja:
Kimmo Koski
toimitusjohtaja, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
kimmo.koski(at)csc.fi

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy on valtion omistama, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoima, voittoa tavoittelematon osakeyhtiö. CSC ylläpitää ja kehittää valtion omistamaa keskitettyä tietotekniikkainfrastruktuuria ja tarjoaa sen avulla kansallisia tietotekniikkapalveluita tutkimuksen, tieto-, opetus- ja tutkimushallinnon sekä kirjastojen, arkistojen, museoiden ja kulttuurin tarpeisiin.
www.csc.fi  

ROIS - Research Organization of Information and Systems
ROIS on katto-organisaatio neljälle kansalliselle instituutille (Kansallinen napa-alueiden tutkimuskeskus, Kansallinen tietojenkäsittelyinstituutti, Tilastollisen matematiikan instituutti ja Kansallinen genetiikan instituutti) sekä kahdelle keskukselle (Monitieteisen tutkimuksen integrointikeskus ja Biotieteiden tietokantakeskus). Tehtävämme on edistää integroitua huippututkimusta, joka ylittää näiden instituutioiden rajat sekä auttaa näiden tutkimustoimintaa yliopistojenvälisinä tutkimuslaitoksina.
http://www.rois.ac.jp/english/