CSC julkaisi hallitusohjelmatavoitteet vuosille 2019–2023

Miten Suomesta tehdään digitalisaation suunnannäyttäjä? CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy on julkaissut tavoitteensa Suomen hallituskaudelle 2019–2023. Nämä tavoitteet ja tehtävät tulevalle hallitukselle pohjautuvat CSC:n strategisiin linjauksiin siitä, miten suomalaisen tutkimuksen, koulutuksen, kulttuurin ja julkishallinnon kilpailukykyä edistetään.

Digitalisaatio ei ole olemassa olevien toimintojen digitalisointia, vaan uusien toimintatapojen luomista. Se vaatii uudenlaista ajattelua, osaamisen kehittämistä ja teknologiaosaamisemme hyödyntämistä uusilla tavoilla esimerkiksi palvelukehityksessä.

Tekoäly mullistaa maailmaa radikaalisti, ja Suomen tulee olla aktiivisena toimijana valjastamassa tekoälyn yhteiskunnalliset vaikutukset demokraattisella ja eettisesti kestävällä tavalla. Tekoälyn raaka-aineena oleva data on läpileikkaava ilmiö, joka ei tunne hallinnonalojen tai sektoreiden rajoja. Siksi hallituksen tulee järjestelmällisesti purkaa näitä rajoja, jotta Suomi ei jää jälkeen kehityksestä.  

Jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen ovat avainasemassa Suomen kilpailukyvyn kannalta. Hallituksen tulee huolehtia siitä, että osaamisen kehittäminen ja koulutuksen suuntaaminen ovat linjassa ympäröivän yhteiskunnallisen kehityksen kanssa – kyky uudistua on välttämätöntä niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla.

Suomi on edelläkävijä avoimessa tieteessä ja koulutuksen digitalisaatiossa ja näitä kilpailuetuja tulee vahvistaa. Suomella on kaikki edellytykset toimia aktiivisena suunnannäyttäjänä EU:ssa, ja lähestyvä EU-puheenjohtajuuskausi on hyödynnettävä kaikin keinoin.

Suomi tarvitsee strategioita, lainsäädännön kehittämistä ja kestävää rahoitusta – mutta ennen kaikkea toimintatapojen muutosta sekä aitoa luottamusta ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken.

Tutustu CSC:n hallitusohjelmatavoitteisiin täällä.

Hallitusohjelmatavoitteemme ovat tarkoitettu herättämään ajatuksia ja keskustelua. Yhteydenotot: Ohjelmajohtaja Irina Kupiainen, etunimi.sukunimi@csc.fi, puh. +358 9 457 2375.

#digisuomensuunta #vaalit2019