Uutisia

null CSC kansallisten tutkimusinfrastruktuurien tiekartalla

CSC kansallisten tutkimusinfrastruktuurien tiekartalla

Suomen Akatemian Tutkimusinfrastruktuurikomitea valitsi 29 tutkimusinfrastruktuuria kansallisten tutkimusinfrastruktuurien tiekartalle 2021–2024. Tässä tiekartassa määritellään Suomen tutkimusinfrastruktuurien ekosysteemiin kuuluvat merkittävät kansalliset tutkimusinfrastruktuurit.

Sen lisäksi, että CSC itsessään muodostaa yhden tutkimusinfrastruktuurin, CSC koordinoi tai on mukana seitsemässä muussa tiekartalle valitussa tutkimusinfrastruktuurissa.

– On erittäin hienoa, että näin moni tutkimusinfrastruktuuri on löytänyt CSC:n kumppaniksi toteuttamaan infran IT-ratkaisuja. Myös kaikki kolme CSC:n koordinoimaa infrastruktuuria on mukana tiekartalla, sanoo CSC:n tutkimuksen laskentapalveluiden johtaja Pekka Lehtovuori.

Tutkimusinfrastruktuurikomitea on linjannut, että tiekartan pohjalta avattavissa FIRI (Finnish Research Infrastructures) -rahoitushauissa suurin osa rahoituksesta varataan tiekartan tutkimusinfrastruktuureille. Seuraava FIRI-rahoitushaku avataan keväällä 2021.

CSC:n koordinoimat tutkimusinfrastruktuurit

CSC tutkimusinfrastruktuuripalvelut (Tier-1) 

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy on tarjonnut suomalaisten tiedeyhteisöjen tarvitsemia tutkimuksen IT-palveluita ja ratkaisuja jo vuodesta 1971. CSC on yksi Pohjois-Euroopan suurimmista suurteholaskennan keskuksista ja on mukana useissa eurooppalaisissa tutkimuksen e-infrastruktuureissa. CSC tutkimusinfrastruktuuripalvelut (CSC RI) tarjoaa palveluja kaikkien tiedealojen käyttöön maksuttomasti opetus-ja kulttuuriministeriön tilauksesta. CSC RI on vastikään uusinut kansallisen datanhallinnan ja laskennan ympäristönsä sekä tutkimuksen ja opetuksen tietoverkko Funetin vastaamaan nykyisiä tarpeita.

EuroHPC ja Partnership for Advanced Computing in Europe PRACE (Tier-0) 

EuroHPC-yhteisyritys (EuroHPC Joint Undertaking) rakentaa Eurooppaan maailmanluokan suurteholaskennan ekosysteemin hankkimalla maailman tehokkaimpia supertietokoneita ja tarjoamalla suurteholaskennan palveluja tutkimukselle ja yrityksille. Yksi esieksaskaalan supertietokoneista, LUMI, sijoittuu CSC:n datakeskukseen Kajaaniin. EuroHPC-koneiden resurssien tärkein jakelukanava tulee olemaan PRACE, joka on vakiintunut ESFRI- ja FIRI-tutkimusinfrastruktuuri. 

ELIXIR - European life-science infrastructure for biological information

ELIXIR on Euroopan maiden välinen tutkimusinfrastruktuuri, joka kokoaa yhteen bio- ja terveystieteiden resursseja, kuten aineistotietokantoja, ohjelmistotyökaluja, koulutusmateriaaleja, pilvitallennuskapasiteettia ja tieteellistä suurteholaskentaa. ELIXIR koostuu 22:sta jäsenmaasta ja yli 220:sta eurooppalaisesta tutkimusorganisaatiosta. ELIXIR Suomi toimii yhteistyössä Biokeskus Suomen ja Suomen BMS ESFRI -osakeskusten kanssa. Suomessa kansallisen ELIXIR Suomen toiminnasta vastaa CSC.

CSC on kumppanina näissä tutkimusinfrastruktuureissa

FCCI - Finnish Computing Competence Infrastructure (Tier-2). 

FCCI (Finnish Computing Competence Infrastructure) tuottaa suomalaisille yliopistoille Tier-2-tason laskenta- ja tallennusresursseja. FCCI integroi nämä kapasiteetit yhdeksi kokonaisuudeksi, jota koordinoidaan keskitetyn ylläpidon avulla ja integroidaan laskennallisiin Tier-1 ja Tier-0-resursseihin. FCCI koordinoi yliopistojen yhteistyötä laskennallisessa tutkimuksessa, tukee laskennallisen tieteen huippuammattilaisten koulutusta ja vahvistaa Suomen identiteettiä yhtenä johtavista laskennallisen tieteen maista. 

Konsortioon kuuluvat Helsingin yliopisto, Aalto yliopisto, CSC, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Åbo Akademi.

FIQCI - Finnish quantum computing infrastructure 

Kvanttilaskennan kansallisen tutkimusinfrastruktuurin (Kvanttilaskimen) tehtävä on hankkia kvanttitietokone ja tarjota kvanttilaskentapalveluja kuten laskenta-aikaa ja koulutusta. Infrastruktuuri pyrkii myös tarjoamaan mahdollisuuksia suorittaa kvanttifysiikan kokeita. Kvanttilaskimen operoijana ja omistajana on VTT Tekniikan tutkimuskeskuksen, Aalto-yliopiston ja CSC:n muodostama konsortio.

FIN-CLARIAH - Common language resources and technology infrastructure 

FIN-CLARIAH on ihmistieteiden tutkimusinfrastruktuuri, jolla on kaksi komponenttia: FIN-CLARIN ja DARIAH-FI. FIN-CLARIN jatkaa aluevaltauksiaan kieliaineistoihin perustuvassa tutkimuksessa, ja DARIAH-FI kehittää uutta infrastruktuuria isoja heterogeenisiä ihmistieteiden tutkimusaineistoja varten. Tämän infrastruktuurin tunnetuin palvelu on Kielipankki (www.kielipankki.fi). 
FIN-CLARIAH-konsortion muodostavat Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, CSC, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Kansallisarkisto, Kotimaisten kielten keskus, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Vaasan yliopisto

EU-OS FI - European infrastructure of screening platforms for chemical biology 

EU-OPENSCREEN ERIC (EU-OS) on eurooppalainen kemialliseen biologiaan keskittyvä tutkimusinfrastruktuurikonsortio, joka tarjoaa avoimen pääsyn maailmanluokan tutkimusinfrastruktuureihin, teknologioihin ja erityisosaamiseen, ainutlaatuiseen yli 100 000 yhdisteen kokoelmaan sekä avoimeen tietokantaan. Näin luodaan uusia mahdollisuuksia tieteellisiin läpimurtoihin esimerkiksi uusien yhdisteiden kehittämisessä lääkeainesuunnittelussa. Palvelusta hyötyvät myös monet teollisuudenalat kuten lääketeollisuus. 
Konsortion muodostavat Helsingin yliopisto, CSC, Turun yliopisto ja Åbo Akademi.

FIN-EPOS - European plate observing system 

EPOS-ERIC (Euroopan mannerlaattojen havainnointijärjestelmä) on hajautettu yhteiseurooppalainen geotieteellinen tutkimusinfrastruktuuri, joka muodostuu kansallisista mittausasemista, dataverkoista, kansainvälisistä tietokeskuksista ja tietovarastoista sekä toimintaa ohjaavasta päämajasta. Suomen kansallinen FIN-EPOS-konsortio on suomalaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteisö, joka ylläpitää kiinteän maan observatorioita ja laboratorioita ja toimittaa dataa kansainvälisiin tietokeskuksiin ja edelleen EPOS-tietokeskukseen. FIN-EPOS-portaalin kautta suomalaiset tutkijat, opiskelijat, viranomaiset ja kansalaiset saavat käyttöönsä EPOS-tietokeskuksen laajat monitieteelliset tutkimusaineistot.

Konsortioon kuuluvat Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Geologian tutkimuskeskus, Maanmittauslaitos, Oulun yliopisto, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Ilmatieteen laitos ja CSC.

Lisätietoja: