Lausunnot

null CSC:n lausunto henkilötunnuksen uudistamista koskevasta väliraportista

CSC:n lausunto valtiovarainministeriön kuulemiseen henkilötunnuksen uudistamista koskevan työryhmän johtoryhmän väliraportista.

CSC näkee henkilötunnuksen uudistamisen perusteltuna ja pitää väliraportissa tunnistettuja nykyisen henkilötunnusjärjestelmän ongelmia oleellisina.

Koulutustoimialan näkökulmasta pahin ongelma lienee lyhytaikaisesti Suomessa oleskelevien henkilöiden henkilötunnuksen saamisen vaikeus ja väliaikaisten henkilötunnusten luomisen koordinoimattomuus.

Tulevaisuudessa sekä ihmisten liikkuvuus että sähköinen asiointi lisääntyvät, joten olisi ensiarvoisen tärkeää rakentaa joustava ja aikaa kestävä henkilötunnusjärjestelmä, joka mahdollistaa 1) henkilötunnuksen saamisen nopeasti, 2) henkilötunnuksen käytön yksilöintitarkoitukseen eri organisaatioista koostuvien yhteistyöverkostojen tietojärjestelmissä 3) prosessin, jolla ehkäistään toisistaan riippumattomien rekisteri-identiteettien syntymistä ja 4) henkilön tietosuojan.

Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä (pdf).