Osaamisen kehittämistä, vertaistukea ja yhdessä tekemistä – CSC:n Tutkimusdatanhallinnan osaamiskeskus

Kuva: Adobe Stock.

Osaamisen kehittämistä, vertaistukea ja yhdessä tekemistä – CSC:n Tutkimusdatanhallinnan osaamiskeskus

CSC on koordinoinut reilun vuoden verran CSC-datatukiverkostoa. Yhteydenpitoa verkostoon kuuluvien eri organisaatioiden datatukihenkilöiden kanssa on ylläpidetty webinaarien, sähköpostiviestien, chatin ja kerran kuussa perjantaiaamuisin datakahvien merkeissä. Olemme tarjonneet koulutusmateriaaleja saataville, järjestäneet koulutuksia ja levittäneet tietoa meneillään olevista projekteista ja niiden tuotoksista. Datatukiverkosto on osa CSC:n Datanhallinnan osaamiskeskusta, jonka toiminnasta voit lukea tarkemmin uudistetuilta nettisivuilta.

Mikä on CSC:n Tutkimusdatanhallinnan osaamiskeskus?

CSC:n Tutkimusdatanhallinnan osaamiskeskuksen tavoitteena on edistää avointa tiedettä ja FAIR-periaatteiden noudattamista. Haluamme tukea asiakkaitamme järkevän datanhallinnan toteuttamisessa ja datapalveluiden käytössä. Kohderyhmänä toiminnassamme ja koulutuksissamme ovat organisaatioiden tukihenkilöt, jotka voivat levittää osaamistaan edelleen organisaationsa tutkijoille. Keräämme myös mielellämme palautetta CSC:n datanhallinnan palveluista, palautetta käytämme hyväksi palveluiden kehittämisessä. Lisäksi CSC:n Tutkimusdatanhallinnan osaamiskeskus konsultoi tilanteen ja tarpeen mukaan organisaatioita datanhallintaan ja palvelutarpeisiin liittyen.

CSC on aktiivisesti mukana monissa kansainvälisissä datanhallinnan projekteissa ja verkostoissa. Pyrimme levittämään aktiivisesti tietoa ajankohtaisista aiheista ja tuotoksista, jotta myös Suomessa nämä hyödynnettäväksi tarkoitetut sovellukset ja materiaalit tulevat mahdollisimman laajasti hyötykäyttöön.

Tulevan suunnittelua

Toivomme, että jatkossa CSC voi tukea organisaatioita vielä paremmin toiveiden ja tarpeiden mukaan. Olemme lähettäneet datatukiverkoston jäsenille webropol-kyselyn, jossa kartoitamme toiveita tulevista koulutuksista ja yhteistyötarpeista. Vastausten perusteella suunnittelemme tulevaa toimintaamme ja toivottavasti voimme tehdä myös yhteistyössä koulutuksia ja työpajoja, jotta mahdollisimman laajalti osaaminen tulisi hyödynnettyä ja vertaistukea olisi saatavissa. Järjestämme 15.12. klo 10 virtuaalitapahtuman, jossa käymme kyselyn tuloksia karkeasti läpi ja kerromme ensi vuoden toiminnasta. Asioihin voi vielä vaikuttaa, joten toivomme paljon vastauksia kyselyyn ja aktiivista osallistumista virtuaalitapahtumaan. Yhdessä eteenpäin samojen tavoitteiden eteen työskennellen!

Rekisteröityminen virtuaaliseen tapahtumaan CSC Tutkimusdatanhallinnan osaamiskeskus & kansainväliset kuulumiset 15.12.2021 klo 10:00-11:00

Lisää tästä aiheesta » Siirry sisältöihin ja uutisiin »

Päivi Rauste

Kirjoittaja edistää avoimen tieteen toimintatapoja koulutuksen, tapahtumien ja viestinnän keinoin. Twitter: @prauste