CSC:n lausunto Euroopan komissiolle Euroopan Horisontti -puiteohjelmasta

CSC:n lausunto Euroopan komissiolle Euroopan Horisontti -puiteohjelmasta

Vahvat tutkimusinfrastruktuurit ovat laadukkaan tutkimuksen ja innovoinnin tukemisen perusta
 
CSC näkee, että Euroopan tulee näyttäytyä laadukkaan tutkimuksen ja innovoinnin johtavana edistäjänä globaalien haasteiden voittamiseksi. Tämä vaatii vahvoja tutkimusinfrastruktuureja, joiden tehtävänä on mahdollistaa laajat, dataintensiiviset ja poikkitieteelliset tutkimus- ja innovointimissiot.
 
CSC tukee Horisontti Eurooppa -ohjelman prioriteetteja: Protective, Competitive, Fair, Sustainable and Influential Europe. Tutkimusinfrastruktuurit ovat laadukkaan tutkimuksen ja innovaatioiden perusedellytys ja ne vaikuttavat ohjelman kaikkien pilareiden menestymiseen. Tutkimusinfrastruktuureiden tullessa yhä edistyksellisemmiksi ja kalliimmiksi, tulee ensimmäisen pilarin tutkimusinfrastruktuureille osoittaa riittävä rahoitus. Laadukkuuden tulee myös säilyä rahoituksen saamisen pääkriteerinä.
 
Avoin tiede ja Euroopan datatalous
 
CSC tukee vahvasti avoimen tieteen periaatteita Horisontti Eurooppa -ohjelman menettelytapoina. Vapaata pääsyä tutkimusaineistoihin ja FAIR-periaatteita tulee edistää, ja Euroopan avoimen tieteen pilvipalvelu EOSCia kehittää edelleen. CSC pitää positiivisena, että olemassa olevien tutkimusinfrastruktuurien käyttö ja FAIR-periaatteiden noudattaminen on tuotu selkeästi esiin ohjelman tutkimusinfrastruktuureja käsittelevässä osiossa. Ohjelmassa tulee kuitenkin kiinnittää enemmän huomiota datan yhteentoimivuudelle, koulutukselle ja osaamisen kehittämiselle. Lisäksi ohjelmassa tulee kiinnittää huomiota siihen, että tulevaisuudessa tutkimusinfrastruktuurit voivat olla entistä enemmän vastaamassa monikerroksisiin yhteentoimivuusongelmiin.
 
Euroopan tulee aktiivisesti rahoittaa, hallinnoida ja suojata kasvavaa määrää julkisesti rahoitetun tutkimuksen dataa. Integroimalla ja ylläpitämällä keskeisiä tutkimusdataresursseja Euroopassa, voidaan välttää tutkimuksen ja innovoinnin tarpeettomia päällekkäisyyksiä.

Horisontti Eurooppa -ohjelman tulee priorisoida Euroopan avoimen tieteen pilvipalvelun (EOSC) ja Euroopan datainfrastruktuurin (EDI) yhteenlinkittämistä, sillä tämä on keskeinen askel eurooppalaisen datatalouden kehittämisessä.

Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä englanniksi (pdf).