CSC:n lausunto Euroopan komissiolle energian sektori-integraation strategiasta

CSC:n lausunto Euroopan komissiolle energian sektori-integraation strategiasta

CSC korostaa vastauksessaan tutkimuksen ja teknologian merkitystä energian sektori-integraation edistämisessä. Uudet innovaatiot ovat energiajärjestelmän kehittämisen ytimessä: tarvitaan tehokkaampia ja puhtaampia tapoja tuottaa energiaa, innovaatioita, joilla energiankulutusta voidaan optimoida, sekä keinoja, joilla energiaa voidaan paremmin säilöä ja muuntaa energiamuodosta toiseen.

Innovaatiot ja teknologinen kehitys vaativat EU:lta ennen kaikkea panostusta tutkimus- ja kehitystoimintaan. Seuraavan tutkimuksen puiteohjelman, Horisontti Euroopan, rahoitus tulee turvata monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021-2027 neuvoteltaessa. Samoin Digitaalinen Eurooppa –ohjelman rahoitustaso on pidettävä komission ehdottamalla tasolla, sillä laadukkaat digitaaliset ja tutkimusinfrastruktuurit ovat välttämättömiä uuden, ilmastoystävällisen teknologian kehittämiselle.

IT-sektori myös käyttää paljon energiaa itse. CSC tukee komission tavoitetta hiilineutraaleista datakeskuksista vuoteen 2030 mennessä, ja kehottaa komissiota toimiin tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Datakeskukset, ja niissä suoritettavat energiaintensiiviset toiminnot, kuten suurteholaskenta, tulisi sijoittaa sellaisiin paikkoihin, joissa keskuksen operoiminen voidaan tehdä kestävästi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että saatavilla tulisi olla riittävästi hiilivapaata energiaa, ja datakeskuksen tuottama hukkalämpö voitaisiin käyttää hyväksi esimerkiksi kaukolämpöverkossa. CSC:n datakeskus Kajaanissa on hyvä esimerkki hiilineutraalista toiminnasta, sillä uuden LUMI-supertietokoneen tuottamalla hukkalämmöllä tullaan lämmittämään 5000 kotia.

Lue lausunto kokonaisuudessaan täällä (englanniksi).