News

Back

CSC toteuttaa varhaiskasvatuksen valtakunnallisen tietovarannon

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) uudessa hankkeessa tuotetaan valtakunnallinen tietovaranto, joka kokoaa ja välittää yhteismitallista ja ajantasaista varhaiskasvatuksen toimintaa kuvaavaa tietoa. VARDA - varhaiskasvatuksen tietotuotannon kehittämishankkeen tavoitteena on koota valtakunnallisesti yhteen tiedot varhaiskasvatukseen osallistuvista lapsista, varhaiskasvatuksen toimintamuodoista ja toimipaikoista sekä niiden henkilöstöstä.

Varhaiskasvatus siirtyi OKM:n vastuulle sosiaali- ja terveysministeriöstä vuoden 2013 alussa. Opetushallituksesta tuli varhaiskasvatuksen kehittämisvirasto Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sijaan syksyllä 2015. OKM tarvitsee käyttöönsä ajantasaisen ja laajan tietopohjan toteuttaakseen toimialaansa kuuluvia tehtäviä. Tietoja hyödyntävät myös muun muassa Kela ja Tilastokeskus. Nykyisen tiedontuotannon hajanaisuus kuitenkin hankaloittaa varhaiskasvatuksen kehittämistä sen eri osa-alueilla.

– VARDAn avulla saadaan valtakunnalliselle tasolle tietoja, joita voidaan käyttää muun muassa hallituksen esitysten valmisteluun, monenlaiseen kehittämis-, seuranta- ja arviointityöhön, kansainväliseen vertailuun sekä esimerkiksi henkilöstön koulutustarpeiden ennakointiin, opetusneuvos Kirsi Alila opetus- ja kulttuuriministeriöstä kertoo.

Vuoden 2018 alussa käyttöönotettavan varhaiskasvatuksen tietovarannon tuottama tilastollinen tietopohja tulee olemaan laajasti hyödynnettävissä. Automatisoidun tiedonkeruun lähteitä ovat varhaiskasvatuksen järjestäjien käyttämät varhaiskasvatuksen tietojärjestelmät.

Suomessa varhaiskasvatusta järjestävistä organisaatioista suurin osa on kuntia. Lisäksi varhaiskasvatusta järjestävät itsenäisesti tai kuntien toimeksiannosta myös yksityiset palveluntarjoajat. VARDA-hankkeessa tuotettavat yhteiset tietomääritykset ja yhdessä sovittavat tiedonkeruukäytännöt yhdenmukaistavat varhaiskasvatuksen järjestäjien tiedontuotantoa. Tietomääritykset pohjautuvat kansalliseen varhaiskasvatuksen sanastoon, jota työstetään parhaillaan osana OKM:n koordinoimaa opetuksen ja koulutuksen sanastotyötä.

Hanketta OKM:ssä valmisteleva erityisasiantuntija Tero Huttunen kertoo VARDAn vähentävän kustannuksia sekä tarvetta manuaaliselle tietojen käsittelylle. Viranomaisten tarvitsemat tiedot saadaan jatkossa pääsääntöisesti ilman laajoja tietopyyntöjä kunnilta, ja kunnat voivat myös itse hyödyntää tietoja.

– Olemme yhteistyössä monien toimijoiden kanssa muodostamassa kauan kaivattua isoa kokonaisuutta, josta kaikki varhaiskasvatuksen toiminnan tasot hyötyvät, Kirsi Alila jatkaa.

Lisätietoja

Hanna-Mari Puuska
projektipäällikkö
CSC – tieteen tietotekniikan keskus Oy

Lisätietoa hankkeesta wiki-sivustolta http://csc.fi/varda tai sähköpostitse varda@csc.fi