CSC:n raskaan laskennan ympäristö laajenee massiivisella datanhallintajärjestelmällä

CSC:n raskaan laskennan ympäristö laajenee massiivisella datanhallintajärjestelmällä

CSC:n Kajaanin ekosysteemi laajenee merkittävästi, kun Euroopan sääsatelliittijärjestö EUMETSAT hankkii massiivisen datanhallintajärjestelmän Destination Earth -ohjelman tarpeisiin.

Hankittava datanhallintajärjestelmä soveltuu erityisesti hajautettujen suurten datamäärien työvoihin ja tallennukseen. Se tarjoaa tutkijoille saumattoman pääsyn eri lähteistä kuten satelliiteista ja mittalaitteista tulevaan dataan ja Destination Earth -ohjelman  digitaalisten kaksosten tuottamaan dataan. Järjestelmä mahdollistaa pääsyn ja datan yhdistelyn aivan uudella tavalla.

ALT-TEKSTI
Infograafi: www.eumetsat.int

Destination Earth -ohjelman hajautettu datanhallinta tuo Kajaanin ekosysteemiin reunalaskennan edut, kun eurooppalaisen LUMI-supertietokoneen digitaalisten kaksosten avulla tuottamaa dataa voidaan tallentaa ja käsitellä lähellä datan tuotantopaikkaa. Järjestelmän tallennuskapasiteetti on  30 petatavua ja se on noin 30 korkean jääkaapin kokoinen.  Järjestelmä asennetaan Kajaaniin CSC:n isännöimän  LUMI-supertietokoneen datakeskukseen. 

Destination Earth on Euroopan komission Digitaalisen Euroopan kunnianhimoinen ohjelma, jossa kehitetään laajassa yhteistyössä maapallon digitaalisia kopioita – digitaalisia kaksosia – päätöksen teon tueksi. Digitaalisten kaksosten avulla voidaan mallintaa ilmastonmuutosta, ilmastonmuutoksen paikallisia vaikutuksia ja sään ääri-ilmiöitä ennennäkemättömällä tarkkuudella.

– Tämä hankinta on merkittävä laajennus Kajaanin ekosysteemiimme ja keskeinen osa Destination Earth -ohjelmaa. Datanhallintajärjestelmä mahdollistaa digitaalisia kaksosia käyttäville tutkijoille pääsyn tarvittaviin suuriin datamääriin ja sujuvan laskennan LUMI-supertietokoneella. Haluamme lisätä Kajaanin ekosysteemissä eurooppalaisten tutkimusprojektien ja kansainvälisen yhteistyön määrää, kasvattaa ekosysteemiämme sekä kehittää omaa osaamistamme. Siihen tämä hanke antaa erinomaiset mahdollisuudet, sanoo CSC:n Kajaanin datakeskusohjelman johtaja Jukka-Pekka Partanen.

– EuroHPC JU:n keskukset  kuten LUMI ovat keskeisessä asemassa Destination Earth -hankkeessa ja myös DestinE:n datanhallintajärjestelmän kannalta. Pidämme näiden keskusten asiantuntemusta ja infrastruktuuripanosta olennaisen tärkeinä ja odotamme innolla pitkäaikaista yhteistyösuhdetta meidän, EuroHPC-keskusten ja  ja myös teollisen päähankkijamme CloudFerron välillä, sanoo EUMETSATin Destination Earth -ohjelman päällikkö Lothar Wolf.

Destination Earth -hankkeen toteutus on delegoitu kolmelle kansainväliselle järjestölle: Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskukselle (ECMWF), Euroopan avaruusjärjestölle (ESA) ja Euroopan sääsatelliittijärjestölle (EUMETSAT).

  • ESA on vastuussa ydinpalvelualustasta, joka toimii Destination Earthin käyttöliittymänä
  • ECMWF vastaa kahdesta digitaalisesta kaksosesta: sään ääri-ilmiöiden kaksosesta ja ilmastokaksosesta. Näistä jälkimmäisen eli ilmastokaksosen toteuttamisesta vastaa CSC – Tieteen tietotekniikan keskus
  • EUMETSAT kantaa kokonaisvastuun Destination Earth -hankkeen datanhallintajärjestelmästä.

DestinE-ohjelman datanhallintajärjestelmän  palvelunkehityksen, toteutuksen ja operoinnin toimittaa innovatiivisten pilviratkaisuiden toimittaja CloudFerro.  Kajaaniin tulevan datanhallintajärjestelmän asennus alkaa keväällä ja se on Destination Earth -ohjelman käytössä kesäkuussa 2023.

– Datakeskusala on yksi Kajaanin kärkitoimialoista ja sen kehittämiseksi on tehty tiivistä yhteistyötä CSC:n kanssa. Tämä EUMETSATin hankinta on vaikuttava kansainvälinen tulos ja laajentaa Kajaanin datakeskusekosysteemiä näkyvällä tavalla. Kajaanin kaupunki on panostanut paljon yhteistyöhön yhdessä CSC:n kanssa ja on valmis siihen jatkossakin, sekä CSC:n että sen kumppanien kanssa, arvioi onnistumista Kajaanin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Teuvo Hatva.

Lisätietoja:

Jukka-Pekka Partanen, johtaja, Kajaanin datakeskusohjelma

Sähköposti: jukka-pekka.partanen@csc.fi