Räätälöitävät EUDAT-palvelut CSCn valikoimassa

Kuva: Adobe Stock

Räätälöitävät EUDAT-palvelut CSC:n valikoimassa

CSC:n tarjoamat datapalvelut mahdollistavat asiakkaillemme hyvät datanhallinan käytännöt. Hyvä datanhallinta kannustaa esimerkiksi datan uusiokäyttöön, jolloin jo tuotetusta datasta saadaan enemmän hyötyä. Tutkimus hyötyy datan parantuneesta saatavuudesta ja ymmärrettävyydestä ja datan tuottajilla on olemassa käytännöt datan tallennukseen, kuvailuun ja julkaisuun. Tutkimusorganisaatioille palvelut mahdollistavat paremman näkyvyyden omaan datantuotantoon, samaan tapaan kuin julkaisujen tuotantoa on seurattu jo pitkään. 

CSC:n palveluvalikoimaan kuuluu kattavasti erilaisia datapalveluita, jotka auttavat asiakkaita pitämään huolta arvokkaasta datastaan. Nykyisin CSC tarjoaa EUDATin datapalveluita osana omaa palveluvalikoimaansa. EUDAT on eurooppalainen konsortio, jonka juuret ovat CSC:n vetämissä EU-hankkeissa.

Merkittävin ero EUDAT-palveluiden ja CSC:n muiden datapalveluiden välillä on palveluiden muokattavuudessa, sillä niitä voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan. Osasta EUDAT-palveluista on olemassa myös kaikille avoimet maksuttomat versiot. EUDATin ilmaispalvelut tarjoavat yksittäisille käyttäjille tai pienille tiimeille helpon mahdollisuuden tallentaa, jakaa ja julkaista tiedostoja ja datasettejä.

CSC:n räätälöitävät EUDAT-palvelut on tarkoitettu kattamaan tarpeita, joihin kaikille yhteiset palvelut eivät sovellu. CSC voi räätälöidä EUDAT-palveluihin pohjautuvan oman, juuri kyseisen organisaation tarpeisiin sopivan datanhallinnan ratkaisun. CSC:ltä saatavat EUDAT-palvelut ovat seuraavat: B2SHARE, B2DROP sekä B2SAFE. Merkittävää on myös, että EUDAT-palveluissa julkaistu metadata voidaan kopioida muihin palveluihin, mikä kasvattaa entisestään datan löydettävyyttä ja vaikuttavuutta.

CSC:ltä on saatavilla kolme organisaatiokohtaisesti räätälöitävää EUDAT-datapalvelua. B2SHARE on tarkoitettu tiedostojen ja datasettien julkaisemiseen ja B2DROP tiedostojen tallentamiseen ja jakamiseen pilvessä. B2SAFE on datan tallennuksen palvelu, joka soveltuu suurille datamäärille.

EUDAT-palvelun räätälöinti tehdään aina juuri räätälöinnin tilanneen organisaation tarpeisiin. Räätälöity EUDAT-palvelu mahdollistaa 

  • organisaatiokohtaisen näkymän tuotetusta datasta
  • muokkauksia käyttäjähallintoon ja pääsyoikeuksiin. Oikeuksia voidaan avata ja rajata sekä omalle organisaatiolle että kumppaneille
  • datan julkaisemisen omien käytäntöjen mukaisesti omassa palvelussa 
  • EUDAT-palveluiden liittämisen osaksi omia palveluita rajapintojen kautta 
  • sisäisen datapalvelun tarjoaminen omille loppukäyttäjille.

Data tallennetaan turvallisesti CSC:n konesaliin ja sovittaessa toinen kopio voidaan tallentaa toiseen EUDAT-keskukseen. Julkaistut datasetit voidaan ohjelmallisesti siirtää sekä kansallisiin palveluihin että EUDATin eurooppalaiseen metadatakatalogiin, jolloin datan näkyvyys kasvaa huomattavasti. Tyypillisiä räätälöintihankkeita ovat olleet esimerkiksi tutkimusdatan avaaminen ja julkaisu, datan jakaminen organisaatiorajat ylittävissä hankkeissa, käyttöoikeuksien rajoittaminen tai sellaisen datan tallentaminen, jonka hallinta on organisaatiolle tärkeää, mutta jota ei voida tai haluta avata. Palvelut sopivat myös aktiivisessa vaiheessa olevan datan hallintaan.

Räätälöinti asiakkaan tarpeiden mukaan täydentää CSC:n datanhallinnan palveluiden valikoimaa tuottamalla asiakaskohtaisia ratkaisuja. Räätälöinti tehdään aina asiakkaan tilauksen perusteella ja se on tilaajalle maksullista. Palvelun räätälöinnistä muotoillaan tarpeiden mukaisesti käyttöönottoprojekti, jonka lisäksi palvelusta veloitetaan vuosimaksua.

EUDAT-palvelut ovat käytössä laajasti Euroopassa, mikä helpottaa kansainvälistä yhteistyötä esimerkiksi kokoamalla eri puolilla maailmaa tuotettuja datoja samalle alustalle. EUDAT-palveluiden yhteentoimivuutta muun CSC:n palveluvalikoiman kanssa kehitetään jatkuvasti. EUDAT-palvelut ovat myös osana eurooppalaista yhteistyötä, erityisesti Euroopan avointa tiedepilveä (European Open Science Cloud, EOSC). EUDATin vahva asema EOSC:ssa takaa yhteentoimivuuden datanhallinnassa Euroopassa.

Lisätietoja

Jos haluat lisätietoja EUDAT-palveluista, niin ota yhteyttä: servicedesk@csc.fi tai asiakasratkaisupäällikkö Heidi Laine, puh. 094572820, sähköposti heidi.laine at csc.fi.

CSC:n EUDAT-palvelut 

CSC:n datanhallinnan palvelut 

EUDATin kotisivu 
 

Lisää tästä aiheesta » Siirry sisältöihin ja uutisiin »

Antti Pursula

Kirjoittaja on CSC:n kehityspäällikkö ja EUDAT konsortion pääsihteeri

Tommi Kutilainen

Kirjoittaja on työskennellyt muutaman vuosikymmenen CSC:n viestinnässä ja on erityisen kiinnostunut kaikesta. Twitter: @TommiKutilainen