null Data ja analytiikka koulutuksen tukena ja kehittämisessä

Data ja analytiikka koulutuksen tukena ja kehittämisessä

Oppimisanalytiikan kaltaisen teknologian avustaman oppimisen mahdollisuudet ovat tällä hetkellä ajankohtainen aihe tutkimuksen ja kehityksen kohteena. Kasvavassa käytössä ovat erilaiset personoidun osaamisen kartoittamisen ja osoittamisen palvelut sekä osaamisen arviointiratkaisut, jotka hyödyntävät tekoälyä automatisoituun arviointiin.

Tiedolla johtaminen

Jatkuvan oppimisen mallin tärkein ohjausvoima on tieto. Dynamiikka perustuu esteettömiin tietovirtoihin, esteettömään pääsyyn ajantasaiseen tietoon, tiedolla johtamiseen sekä tiedon tekoälyavusteiseen täsmäosuvuuteen, esimerkiksi yksilöiden osaamisprofiilista tai työpaikkojen osaamistarpeista.

Yhteiset tietoalustat ja niiden päälle rakentuvat palaute-, analytiikka-ja visualisointipalvelut tukevat jatkuvan oppimisen toteutuksen tiedolla johtamista.

Tiedolla johtamisessa oleellista on myös mahdollistaa opintotietojen tutkimuskäyttö joko suostumuksen kautta tai anonymisoituna tietovarantona. Tähän liittyy analytiikka osana oppijalle, koulutuksen järjestäjälle ja yhteiskunnalle tarjottavaa palvelua. Yhteinen tietopohja luo edellytyksiä myös laajemmalle hyödyntämiselle sekä kaikkien koulutusasteiden julkiselle kehittämiselle.

Oppimisanalytiikka

Oppimisprosessista kertyvä data on analytiikan keinoin käytettävissä muun muassa oppimisen itsesäätelyn ja tiedolla johtamisen tueksi.

Oppimisanalytiikan avulla voidaan esimerkiksi havaita ja ratkaista ongelmia opetuksen järjestämisessä ja ehkäistä opintojen keskeyttämistä.  Se mahdollistaa analytiikkaa hyödyntäen esimerkiksi oppijan mukaiset pedagogiset valinnat ja optimoi opiskelun ohjaukseen liittyvää viestintää oppimisen vaiheeseen perustuen.

Käynnissä on runsaasti hankkeita, ja kansallisesti sekä kansainvälisesti etsitään yhteisiä toimintamalleja muun muassa datan eettiseen käyttöön.

Videot

Jatkuva oppiminen ja datanhallinta, Kimmo Koski, toimitusjohtaja, CSC

Katso video YouTubessa »

Oppimisanalytiikka -webinaari

Katso webinaari YouTubessa »

Uusimmat blogit ja artikkelit

Lisää sisältöjä

Oppimisanalytiikkaa edistämässä

Oppimisanalytiikka on yksi tämän hetken keskeisimmistä teemoista koulutuksen kehittämisessä.

Lue lisää »

Suomen tulee olla digitalisaation suunnannäyttäjä

CSC:n tavoitteet ja tehtävät tulevalle hallitukselle pohjautuvat strategisiin linjauksiimme siitä, miten suomalaisen tutkimuksen, koulutuksen, kulttuurin ja julkishallinnon kilpailukykyä edistetään.

Lue lisää »

Oppimisanalytiikan askeleita Suomessa

Vuotuinen Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssi (ITK) kokosi huhtikuussa koulutuksen toimijoita Hämeenlinnaan. Osana konferenssia järjestettiin loppuun varattu Learning Analytics -työpaja.

Lue lisää »

Arvosta opiskelijapalautetta!

Opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu Arvo syntyi tarpeesta sähköistää ammattikorkeakoulujen opiskelijapalautekysely (AVOP). Kerätyn tiedon tuli olla valtakunnallisesti vertailukelpoista, yhteismitallista ja reaaliaikaista sekä toimia opetuksen vaikuttavuuden arvioinnin mittarina.

Lue lisää »