Uutisia

null DigiCampus-hankkeen RoadShow käynnistyy

Suomessa tehdään useammalla rintamalla töitä opetus-ja kulttuuriministeriön kehittämishankkeissa, jotta korkeakouluopiskelijat ympäri Suomea voivat saada oppimiseen tukea digitaalisista oppimisympäristöistä ja opetuksesta.

Yksi näistä korkeakoulutuksen kehittämishankkeista on vuonna 2018 käynnistynyt Itä-Suomen yliopiston koordinoima DigiCampus-hanke, jonka järjestämä Roadshow-kiertue käynnistyy maanantaina 22.10. Roadshow'n tavoitteena on tarjota korkeakouluille mahdollisuus tutustua hankkeen tavoitteisiin sekä vaikuttaa hankkeen toimenpiteisiin ja kehittämissuuntiin.KUVA: THINKSTOCK
 

Mikä on DigiCampus-hanke?

Hankkeessa luodaan korkeakoulujen digitaalinen pilvioppimisympäristö ympärivuotisten opiskelun tukemiseksi. Lisäksi tuotetaan pedagogis-digitaalinen tukipalvelujen toimintamalli, oppimisympäristön laatumittari sekä kehitetään kampusten oppimismaisemaa, jossa fyysinen ja digitaalinen opetus sulautuvat yhdeksi saumattomaksi kokonaisuudeksi.

Sisältöihin keskittyvissä hankkeissa toteutetaan oppimisen ekosysteemi biotaloudessa sekä tarjotaan ympärivuotista kemian kurssitarjontaa sekä joustavaa opetusta oikeustieteissä. Lisäksi opiskelun etenemisen joustavuutta edistetään kehittämällä Exam-tenttipalvelua.

CSC tukee korkeakoulutuksen kehittämishankkeita opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana muun muassa järjestämällä työpajoja ja seminaareja sekä ylläpitämällä kehittämishankkeiden yhteistä yhteistyöalustaa sekä hanketoimijoiden sähköpostilistaa. Näitä kanavia käytetään kehittämishankkeiden väliseen yhteistyöhön sekä hankkeiden tapahtumista viestimiseen.
 

Roadshow rantautuu viidelle paikkakunnalle

Roadshow kiertää viidellä paikkakunnalla loka-marraskuun aikana. Ensimmäinen tilaisuus järjestetään Espoossa, Aalto-yliopiston tiloissa 22.10. Tästä matka jatkuu Turkuun 23.10., Kuopioon 9.11., Tampereelle 12.11. ja viimeiseksi Ouluun 13.11.

Osia tilaisuudesta voi seurata myös etäyhteydellä. Roadshow'n tuloksia tullaan myöhemmin hyödyntämään hankkeen edistämisessä, ja koosteet tilaisuuksista julkaistaan muun muassa digicampus.fi-verkkosivulla, DigiCampuksen Facebookissa sekä eDuuni-yhteistyöalustalla.
 

Lisätietoa:

Tarkemmat aikataulut ja ilmoittautuminen
DigiCampus-hankkeen kotisivu
Lisätietoa DigiCampus RoadShowsta ja etäosallistumisohjeet
Korkeakoulutuksen kehittämishankkeet