DigiCampus-hankkeen Roadshow tavoitti lähes 170 opetuksen ja koulutuksen asiantuntijaa

DigiCampus-hankkeen Roadshow tavoitti lähes 170 opetuksen ja koulutuksen asiantuntijaa

DigiCampus-hankkeen Roadshow kiersi loka-marraskuussa viidellä eri paikkakunnalla ja päätti kiertueensa 13.11.2018 Ouluun. Roadshow'n tavoitteena oli tarjota korkeakouluille mahdollisuus tutustua hankkeen tavoitteisiin sekä vaikuttaa toimenpiteisiin ja kehittämissuuntiin.

Roadshow oli suunnattu korkeakoulujen opettajille, opiskelijoille ja hallintohenkilökunnalle. Lopulta osallistujia oli lähes 170 ja 24 eri korkeakoulusta.
 

Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella DigiCampus Roadshowssa oli yli kolmekymmentä osallistujaa kuudesta eri korkeakoulusta. Etualalla Arvioinnin kehittäminen -työpajan vetäjä, projektipäällikkö Marjut Anderson CSC:ltä.

 

Roadshow toteutettiin samalla konseptilla kaikilla paikkakunnilla, pääosin työpajatyöskentelynä. Työpajat perustuivat DigiCampus-hankkeen osahankkeisiin.

Tilaisuuksissa osallistujat pääsivät pohtimaan tarpeitaan muun muassa digitaalisten oppimisympäristöjen, pedagogis-digitaalisten tukipalvelujen ja arvioinnin kehittämisen suhteen. Tilaisuuksiin oli järjestetty myös etäosallistumismahdollisuus hankkeen esittelyn ja työpajojen yhteenvedon ajaksi.
 

DigiCampus-hankkeen RoadShow päättyi Oulun yliopistossa järjestettyyn tilaisuuteen, joka keräsi paikalle lähes 50 osallistujaa. Välittömässä palautteessa toivottiin vastaanvanlaisia tilaisuuksia lisää hankkeen edetessä.

 

– Roadshow oli onnistunut. Asettamamme tavoitteet ylittyivät ja saimme hyvää materiaalia digitaalisen oppimisympäristön ja sen tukipalveluiden kehittämiseen. Jalkautuminen korkeakouluihin oli arvokas kokemus ja osallistujien toiveiden mukaisesti jatkamme oppilaitosten osallistamista myös tulevaisuudessa, iloitsee DigiCampus-hankkeen hankejohtaja Tuula Heide Itä-Suomen yliopistosta.

– Seuraavaksi olemme kutsuneet opiskelijoita kehittämään ympäristöä kanssamme DigiCampuksen Hackathoniin, joka järjestetään Joensuussa 30.11.–1.12.2018, Heide jatkaa.
 

Työryhmän keskustelun tuotoksia kirjattiin ylös myös perinteisin menetelmin. Kuvassa tukipalvelut-työryhmän pohdintoja tulevaisuuden tarpeista.


Mikä on DigiCampus-hanke?

DigiCampus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke. Hanketta koordinoi Itä-Suomen yliopisto.

Hankkeessa luodaan korkeakoulujen digitaalinen pilvioppimisympäristö ympärivuotisten opiskelun tukemiseksi. Lisäksi tuotetaan pedagogis-digitaalinen tukipalvelujen toimintamalli, oppimisympäristön laatumittari sekä kehitetään kampusten oppimismaisemaa, jossa fyysinen ja digitaalinen opetus sulautuvat yhdeksi saumattomaksi kokonaisuudeksi.

Sisältöihin keskittyvissä hankkeissa toteutetaan oppimisen ekosysteemi biotaloudessa sekä tarjotaan ympärivuotista kemian kurssitarjontaa sekä joustavaa opetusta oikeustieteissä. Lisäksi opiskelun etenemisen joustavuutta edistetään kehittämällä EXAM-tenttipalvelua.

CSC tukee korkeakoulutuksen kehittämishankkeita opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana muun muassa järjestämällä työpajoja ja seminaareja sekä ylläpitämällä kehittämishankkeiden yhteistä yhteistyöalustaa sekä hanketoimijoiden sähköpostilistaa. Näitä kanavia käytetään kehittämishankkeiden väliseen yhteistyöhön sekä hankkeiden tapahtumista viestimiseen.
 

Lisätietoa:

 

KUVAT: ANNE BJÖRKLUND JA KAROLIINA SIPOVAARA

 

 

Julkaistu alunperin 21.11.2018. / Published originally 21.11.2018.

Lisää tästä aiheesta » Siirry sisältöihin ja uutisiin »

Anne Björklund