Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla (DSM-direktiivi, COM(2016) 593)

Tiivistelmä CSC:n lausunnosta:

EU:n digitaaliset sisämarkkinat perustuvat datan vapaan liikkuvuuden edistämiselle, joka on edellytys innovaatioille, kasvulle ja kilpailukyvylle. EU investoi huomattavasti rahaa TKI-toimintaan ja avoimen datan infrastruktuureihin. Suomessa pääministeri Sipilän hallitus pyrkii edistämään digitalisaatiota ja massadatan hyödyntämistä. EU ja Suomi ovatkin tässä oikealla tiellä, sillä Euroopalla ei ole varaa olla hyödyntämättä datan tuomaa innovaatiopotentiaalia. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että meillä on sellainen lainsäädäntöpohja, joka tukee datan hyödyntämisen mahdollisuuksia. Nykyinen tekijänoikeuslainsäädäntö muodostaa esteitä, jotka pitää purkaa. Datan liikkuminen tutkimus- ja yrityssektoreiden välillä molempiin suuntiin pitää mahdollistaa. CSC pitää EU:n tekijänoikeusdirektiiviehdotusta tervetulleena avauksena, joka sinällään ei kuitenkaan riitä, vaan vaatii vahvempaa kilpailukyvyn edistämisen näkökulmaa. Suomen kannanmuodostuksessa pidämme tärkeinä seuraavia lisäyksiä ja muutoksia direktiiviehdotukseen:

  1. Tiedonlouhinnan poikkeussäännös tutkimuskäyttöön on tärkeä ja kannatettava, mutta se ei riitä edistämään datan hyödyntämistä hallitusohjelmassamme tarkoitetulla tavalla, vaan tarvitaan laajempaa tiedonlouhinnan poikkeusta siten, että tiedonlouhintaa voidaan tehdä myös startup- ja PK-yritysten toimesta.
  2. Opetuskäyttöä, mm. rajat ylittävä verkko-opetus, ajatellen direktiiviesityksessä ehdotetut toimet eivät riitä, vaan tarvitaan EU:n tasoista oikeudellista sääntelyä.
  3. Suhtaudumme varauksella julkaisijoiden oikeuksien laajentamiseen. Näiden oikeuksien määrittely tulee direktiivissä vähintäänkin tarkentaa siten, että varmistetaan, ettei avoin tieteellinen julkaiseminen vaarannu. Kaikki tieteelliset ja akateemiset kausijulkaisut tulee selkeästi rajata lähioikeuden ulkopuolelle.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hankesivu

Lue CSC:n lausunto kokonaisuudessaan täältä