Lausunto Euroopan komissiolle eIDAS-asetuksesta

Lausunto Euroopan komissiolle eIDAS-asetuksesta

CSC korosti lausunnossaan toimivan eurooppalaisen tunnistautumisratkaisun tärkeyttä niin digitalisaation edistämisen, julkisten palvelujen saatavuuden kuin tutkimuksen ja koulutuksen näkökulmasta. Viimeistään Covid-19 on osoittanut, että henkilöiden digitaalinen tunnistaminen on välttämätöntä.

CSC kehottaa komissiota tutkimaan olemassaolevia, toimivia tunnistamisratkaisuja, jotta koko eID:tä ei tarvitse rakentaa tyhjästä. Esimerkiksi koulutuksen ja tutkimuksen saralla eduGAIN on hyvä esimerkki onnistuneesta eurooppalaisesta yhteistyöstä. Eurooppalaisen eID:n luomisessa tulee olla koordinoitu lähestymistapa, jossa yhteentoimivuus on keskiössä ja olemassaolevat aloitteet otetaan huomioon.

Nykyinen eIDAS-asetus on periaatteiltaan kannatettava, mutta sen toimeenpaneminen on ollut liian hidasta. Pelkkä lainsäädännöllinen kehys ei riitä, vaan sen tueksi on luotava yhteisiä standardeja, toimintatapoja ja ohjeistusta.