Elinikäisen oppimisen avaintaitoja koskevan viitekehyksen (2006) uudelleenarviointi

Elinikäisen oppimisen avaintaitoja koskevan viitekehyksen (2006) uudelleenarviointi

Elinikäisen oppimisen avaintaitoja koskevan viitekehyksen (2006) uudelleenarviointi

Tiivistelmä CSC:n kannanotosta:

  • Dataosaamista ja -taitoja tulisi korostaa enemmän päivitettäessä elinikäisen oppimisen avaintaitoja koskevaa viitekehystä, jotta varmistetaan yhtenäisyys eurooppalaisen digitaalisen osaamisen viitekehyksen kanssa.
  • Data-analytiikkataidot (erilaiset eri alueilla) tulisi sisällyttää viitekehykseen tärkeänä Euroopan kilpailukykytekijänä.
  • Opettajien ja kouluttajien dataosaamiskoulutusta tulisi systemaattisesti edistää.
  • MyData-konseptia tulisi edistää keinona antaa kansalaisille päätösvaltaa omaan dataansa.
  • Datatieteen opetusta tulisi systemaattisesti kehittää.
  • Johdonmukaisuus rinnakkaisten aloitteiden, kuten Euroopan datavetoisen talouden kanssa tulee varmistaa.

 

Komission hankesivu

Lue CSC:n kannanotto kokonaisuudessaan täältä (eng)