Uutisia

null ELIXIR-projektille rahoitusta Horisontti 2020 -ohjelmalta

ELIXIR on saanut Euroopan unionilta 19 miljoonan euron rahoituksen, jonka avulla on tarkoitus nopeuttaa Euroopan biotieteiden datan infrastruktuurin toteuttamista seuraavien neljän vuoden ajan. Syyskuusta 2015 lähtien "ELIXIR-EXCELERATE"-ohjelmalla integroidaan Euroopan bioinformatiikan resursseja ja tuetaan kaikkien biotieteiden alojen tutkimus- ja kehitystoimintaa. Se palvelee ELIXIR-käyttäjiä nopeuttamalla olennaisen tärkeiden datapalveluiden kehitystä ja käyttöönottoa.  

EXCELERATE-rahoitus auttaa ELIXIRiä koordinoimaan ja laajentamaan kansallisia ja kansainvälisiä dataresursseja, joilla taataan maailmanluokan biotiededatapalvelut. Se tukee yleiseurooppalaista, kansallisiin infrastruktuureihin pohjautuvaa koulutusohjelmaa, jonka avulla parannetaan bioinformatiikan kapasiteettia ja osaamista.  Se tehostaa myös johtamista ja toimintaa koko infrastruktuurissa, joka on hajautettu 17 maahan.

ELIXIRin johtaja Niklas Blomberg toteaa: "Olen iloinen, että EU tukee tätä laajavaikutteista projektia. Big datan aikakaudella on kriittisen tärkeää, että pystymme hyödyntämään jäsenmaissa kehitettyä bioinformatiikan kapasiteettia mahdollisimman tehokkaasti.  Siitä on hyötyä Euroopan 500 000:lle biotieteiden tutkijalle, joiden intresseissä on, että julkista tutkimusdataa hallitaan pitkällä aikavälillä hyvin, jotta sitä voidaan käyttää uudelleen mahdollisimman tehokkaasti. EXCELERATE tuo muutoksen bioinformatiikan palveluiden koordinointiin Euroopassa. Sillä varmistetaan, että palvelut ovat yhtenäisiä ja kehittyvät uusien teknologioiden myötä ja että niitä ylläpidetään asianmukaisesti pitkällä aikavälillä."

Tiiviissä yhteistyössä eri tutkimusyhteisöiden kanssa määritellyt käyttötapaukset auttavat ELIXIRiä kasvamaan harvinaisten tautien, biolääketieteen, ihmisen perimän, meri- ja kasvitieteen ja muiden erityisalojen parissa työskentelevien tutkijoiden tarpeiden mukaan. Näin taataan, että ELIXIRin data-, työkalu-, yhteentoimivuus-, laskenta- ja koulutuspalvelut sekä toimialojen tukipalvelut perustuvat käyttäjien tarpeisiin ja että ne tuovat lisäarvoa nykyisiin ja tuleviin tutkimusprojekteihin.

ELIXIR-EXCELERATE lyhyesti:
ELIXIR kutsuttiin Horisontti 2020 -ohjelman puitteissa järjestettyyn tarjouskilpailuun sen jälkeen, kun ESFRI ja Eurooppa-neuvosto päättivät vuonna 2014 luokitella ELIXIR:in yhdeksi Euroopan kolmesta tärkeimmästä uudesta tutkimusinfrastruktuurista.  (https://www.elixir-europe.org/news/elixir-prioritised-esfri). ELIXIR-EXCELERATE on ELIXIRin vastaus kyseiseen tarjouskilpailuun.

Yhteistyökumppanit on lueteltu alla maittain:

Belgia
•    Vlaamse Instituut voor Biotechnologie (VIB)

Tšekin tasavalta
•    Institute of Organic Chemistry and Biochemistry
•    Masaryk University
•    CESNET

Tanska
•    Danish Technical University

Viro
•    Tartu University

Ranska
•    CNRS
•    INRA
•    Agricultural Research for Development (CIRAD)

Suomi
•    CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Kreikka
•    Alexander Fleming Institute
•    FORTH
•    Athena RIC

Israel
•    Hebrew University of Jerusalem (IL)

Italia
•    Institute Pasteur (FR); CNR

Alankomaat
•    Netherlands Bioinformatics Centre

Portugali
•    Gulbenkian Foundation
•    INESC ID Lisbon
•    Instituto de Biologia Experiment al e Tecnologica (iBET)
•    Centre of Marine Sciences (CCMAR)

Espanja
•    Spanish National Research Centre (CNIO) Carlos III
•    Centre for Genomic Regulation (CRG)
•    Centro de Investigacion Principe Felipe
•    Institute for Research in Biomedicine (IRB Barcelona)
•    University of Malaga
•    Barcelona Supercomputing Center
•    Spanish National Research Council (CSIC)
•    Pompeu Fabra University
•    Parc Cientific de Barcelona
•    Fundacio Institut mar d'Investigacions Mediques (IMIM)

Norja
•    University of Bergen
•    Norwegian University of Science and Technology
•    University of Tromso
•    University of Oslo

Slovenia
•    University of Ljubljana
•    National institute of Biology

Ruotsi
•    Linköpings University

Switzerland
•    SIB Swiss Institute of Bioinformatics

Iso-Britannia
•    University of Oxford
•    The Genome Analysis Centre
•    University of Manchester
•    The European Molecular Biology Laboratory European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI)

ELIXIR lyhyesti
ELIXIR (European life-science infrastructure for biological information) on ainutlaatuinen hanke, joka yhdistää eurooppalaiset bioinformatiikan kansalliset keskukset, palvelut ja ydinresurssit yhdeksi koordinoiduksi infrastruktuuriksi.
ELIXIR integroi Euroopan suurimmat biotieteiden data-arkistot ja yhdistää ne ensi kertaa ELIXIR-jäsenmaiden kansallisiin bioinformatiikan infrastruktuureihin. ELIXIR-infrastruktuuri vastaa Euroopan 500 000 biotieteiden tutkijan tarpeisiin koordinoimalla paikalliset, kansalliset ja kansainväliset resurssit. ELIXIR tukee käyttäjiä Grand Challenge -projekteissa eri aloilla merentutkimuksesta, kasvitieteestä ja maataloudesta aina terveystutkimukseen ja lääketieteeseen saakka. www.elixir-europe.org