Uutisia

null EUDAT jatkaa datainfrastruktuurin kehittämistä Horisontti 2020 -rahoituksella

EUDAT-projektille on myönnetty 19 miljoonan euron rahoitus Euroopan unionin Horisontti 2020 -puiteohjelmasta. EUDAT kehittää yleiseurooppalaista datainfrastruktuuria, ja tarjoaa täyden valikoiman tutkimusdataan liittyviä palveluita, osaamista ja teknologiaratkaisuja kaikille eurooppalaisille tutkijoille. Nämä yhteiset palvelut ja tallennusresurssit on hajasijoitettu 15 eurooppalaisvaltioon, ja tutkimusdata tallennetaan Euroopan tehokkaimpien joukkoon lukeutuvien supertietokoneiden yhteyteen. CSC koordinoi EUDAT-hanketta. Uuden EUDAT-projektin aloituskokous pidetään tällä viikolla CSC:llä.

EUDATin palveluita tarjotaan maantieteellisesti hajautetun, luotettavan tietoliikenneverkon kautta, joka yhdistää datakeskuksia toisiinsa. Palvelut on suunniteltu ja toteutettu käyttäjätarpeiden perusteella.

Hiljattain vahvistettu 315 miljardin euron EU:n investointiohjelma on uuden Euroopan komission ensimmäinen merkittävä signaali, jonka tarkoitus on siivittää Eurooppa uuteen talouskasvuun ja vähentää työttömyyttä. EU-alueen digitaalisten yhteismarkkinoiden luominen on eräs tämän prosessin tärkeä elementti, minkä vaikutus ulottuu koko Eurooppaan. EUDATin kaltaiset e-infrastruktuurihankkeet vaikuttavat konkreettisesti poistamalla investointien esteitä digitaalisilta yhteismarkkinoilta ja ehdottamalla ratkaisumalleja e-infrastruktuurien kehittämiseksi. EUDAT sai hiljattain 19 miljoonan euron lisärahoituksen, jonka avulla se voi jatkaa perustan luomista eurooppalaiselle datapalveluinfrastruktuurille.

"Vaikka suomalaisten yritysten tutkimus- ja tuotekehitysmenot laskivat vuonna 2014, kyseiset menot kasvoivat yli 40 miljoonaa euroa ohjelmoinnin ja konsultoinnin sektoreilla, niihin liittyvillä aloilla sekä tutkimus- ja tuotekehitystoiminnassa. Hiljattain käynnistetyn suomalaisen Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen tavoite on varmistaa, että Suomesta tulee vuoteen 2017 mennessä johtava maa tieteen ja tutkimuksen avoimuuden saralla. EUDAT tukee tätä tavoitetta parantamalla suomalaisten tutkimustulosten näkyvyyttä ja tarjoamalla eurooppalaisen jatkeen kansallisille palveluille. EUDATin avulla käyttäjät voivat jakaa tutkimustietonsa sekä tallentaa ja viitata niihin kansallisen tason lisäksi yleiseurooppalaisella tasolla", toteaa Anita Lehikoinen, Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö.

"Ei ole olemassa merkittävää syytä, miksi tutkimusinfrastruktuuri ei voisi hankkia e-infrastruktuuriaan jostain kansallisesta keskuksesta tai muulta palveluntarjoajalta. Miksi tätä ei sitten kuitenkaan tehdä, ainakaan laajamittaisesti? Jos haluamme jakaa työkuormaa optimaalisesti ja antaa jokaisen keskittyä siihen, mitä tekee parhaiten – esimerkiksi tutkijat tutkimiseen ja e-infrastruktuurin tarjoajat ICT-palveluiden ylläpitoon – meidän täytyy rakentaa luottamusta toimijoiden välille", sanoo Kimmo Koski, CSC:n toimitusjohtaja & EUDAT-koordinaattori.

Tällä hetkellä EUDAT tekee yhteistyötä 29 tutkimusyhteisön kanssa tarjoten niille palveluitaan, ja lukumäärää pyritään kasvattamaan yli 50 yhteisöön seuraavien kolmen vuoden kuluessa. Helmikuussa 2015 EUDAT käynnisti PRACEn (the Partnership for Advanced Computing in Europe) kanssa datapilottiprojektin, joka tarjoaa yhden petatavun tallennustilaa ilmaiseksi vähintään 24 kuukaudeksi PRACE-projektin yhteydessä.

Lisätietoja:
EUDATin palvelut: www.eudat.eu/services
http://www.eudat.eu/news-media/press-releases/eudat-teams-prace-support-science
Damien Lecarpentier, EUDAT-projektin johtaja, CSC, +358 50 381 9515, damien.lecarpentier(at)csc.fi

EUDAT lyhyesti: EUDAT (European Data Infrastructure) rakentaa yleiseurooppalaista datainfrastruktuuria (Collaborative Data Infrastructure) tutkijoiden käyttöön eri tieteenaloilla. EUDAT tarjoaa valikoiman yhteisiä datapalveluja, jotka tukevat lukuisia tutkimusyhteisöjä ja tutkijoita. EUDATissa on mukana 33 eurooppalaista organisaatiota. CSC koordinoi EUDAT-projektia. EUDAT-projektia rahoittaa Euroopan Unionin Horisontti 2020 -ohjelman DG CONNECT e-Infrastructures -yksikkö sopimusnumerolla 654065.