Uutisia

null EuroHPC-yhteisyrityksen haut LUMI-C-osiolle auki

EuroHPC-yhteisyrityksen haut LUMI-C-osiolle auki

LUMI-supertietokoneen x86-CPU-prosessoreista koostuvalle LUMI-C-osiolle voi hakea laskentaresursseja EuroHPC-yhteisyrityksen (Joint Undertaking, JU) jatkuvien hakujen kautta. EuroHPC tarjoaa tässä vaiheessa kolme erilaista hakutyyppiä: Benchmark ja Development Access -haut sekä Regular Access -hakutyypin. EuroHPC JU:n kautta  kautta myös suomalaiset tutkijat voivat hakea resursseja sekä LUMI-supertietokoneelta että muilta EuroHPC JU:n käytössä olevilta supertietokoneilta Suomen oman LUMI-laskentaresurssikiintiön lisäksi.

Puolet LUMIn resursseista jaetaan EuroHPC JU:n kautta. Näihin hakuihin voivat osallistua tutkijat Euroopan unionin jäsenvaltioista, tai Horisontti 2020 -puiteohjelmaan assosioituneista maista, mukaan lukien LUMI-konsortion jäsenmaat. Myös yritykset, jotka on perustettu tai sijaitsevat Euroopan maissa, voivat hakea laskentaresursseja EuroHPC JU:n hakujen kautta avoimeen tuotekehitykseen.

EuroHPC JU:n Benchmark ja Development Access -haut ovat jatkuvasti haettavissa ja näissä hakutyypeissä laskentaresursseja pääsee käyttämään jo kahden viikon päästä siitä, kun päätökset myönnettävistä resursseista on tehty.

Hakemusten jättöpäivät vuonna 2022:

    1. tammikuuta 2022 – 11:00 AM CET
    1. helmikuuta – 11:00 AM CET
    1. maaliskuuta 2022 – 11:00 AM CET
    1. huhtikuuta 2022 – 11:00 AM CEST
    1. toukokuuta 2022 – 11:00 AM CEST
    1. kesäkuuta 2022 – 11:00 AM CEST

    1. heinäkuuta 2022 – 11:00 AM CEST
    1. elokuuta 2022 – 11:00 AM CEST
    1. syyskuuta 2022 – 11:00 AM CEST
    1. lokakuuta 2022 – 11:00 AM CEST
    1. marraskuuta 2022 – 11:00 AM CET
    1. joulukuuta 2022 – 11:00 AM CET

Lisätietoja ja hakulomake: https://prace-ri.eu/hpc-access/eurohpc-access/eurohpc-ju-benchmark-and-development-access-calls/

EuroHPC JU:n Regular Access -haku, eli normaali hakutyyppi, on myös jatkuvasti auki. Tässä hakutyypissä laskentaresursseja pääsee käyttämään kahden kuukauden sisällä siitä, kun päätökset myönnettävistä resursseista on tehty.

Seuraavat hakemusten jättöpäivät normaalissa hakutyypissä ovat:
1.7.2022 klo 10.00 CEST
ja
7.10.2022 klo 10.00 CEST.

Tässä hakutyypissä projektin kesto on yksi vuosi, jonka jälkeen projektille on mahdollista hakea lisäaikaa enintään yhdeksi vuodeksi. Hakijalla (Principal Investigator) voi olla myönnettynä vain yksi samanaikainen Regular Access -projekti kerrallaan.

EuroHPC JU resurssienjakotoimikunta koostuu johtavista kansainvälisistä tutkijoista ja se arvioi hakemukset ja tekee suosituksen EuroHPC JU:lle myönnettävistä projekteista perustuen tieteelliseen ja teknilliseen laadukkuuteen.

Lisätietoja ja hakulomake: https://prace-ri.eu/hpc-access/eurohpc-access/eurohpc-ju-call-for-proposals-for-regular-access-mode/

Toinen puolikas resursseista LUMI-konsortiomailla

Toinen puolikas LUMIn laskentaresursseista kuuluu LUMI-konsortiomaille. Kunkin maan osuus resursseista perustuu maan investoimaan osuuteen LUMI-supertietokoneesta – Suomen osuus näistä resursseista on 24%. Nämä resurssit jaetaan kansallisten menettelytapojen mukaisesti. Suomen resurssienjakomenettelyistä voi lukea lisää osoitteesta https://research.csc.fi/lumi-access

Lisätietoja:

LUMI-C:n dokumentaatio

LUMIn käyttäjätuki

Euroopan unionin rahoittama –>NextGenerationEU