Uutisia

null Euroopan avoimen tieteen pilvipalvelu tarvitsee jäsenvaltioiden sitoutumista

Euroopan tutkimusekosysteemin toimijoiden välillä vaaditaan sitoutumista yhteiseen tavoitteeseen ja luottamusta, jotta Euroopan avoimen tieteen pilvipalvelun (EOSC) toteuttaminen mahdollistuu, ja siitä tulee menestys. Pilvipalvelu tarvitsee muodollisen hallintorakenteen, jolla vahvistetaan ja pidetään yllä siihen liittyviä toimintaperiaatteita ja ohjelmia pitkällä aikavälillä.

Nämä ovat CSC:n toimitusjohtaja Kimmo Kosken puheen pääkohdat European Open Science Cloud Summit -huippukokouksessa.

Euroopan avoimen tieteen pilvipalvelun on tarkoitus tarjota kaikille EU:n tutkijoille turvallinen virtuaalinen toimintaympäristö, joka sisältää maksuttomia, avoimia ja saumattomia palveluita datan tallentamiseen, hallinnointiin, analysointiin, jakamiseen ja uudelleenkäyttöön tiedealojen välillä.

EOSC yhdistää olemassa olevat ja uudet temaattiset datainfrastruktuurit, tutkimukseen tarkoitetut pilvipalvelut sekä liittää yhteen horisontaalisia sähköisiä infrastruktuureja. Se myös kokoaa nykyisin hajallaan olevia palveluita ja ad hoc -ratkaisuja.
 


 

Euroopan avoimen tieteen pilvipalvelusta totta vuoteen 2020 mennessä

Euroopan komissio järjesti 12. kesäkuuta European Open Science Cloud -huippukokouksen Brysselissä. Komissio kuvaa huippukokousta "Euroopan hetkeksi sitoutua pilvipalveluun ja luoda konkreettisia julkilausumia pilvipalvelun täytäntöönpanosta. Huippukokouksen osallistujat tarkastelevat Euroopan avoimen tieteen pilvipalvelun täytäntöönpanon keskeisiä kohtia ja ilmaisevat tukensa julkilausumiin, ja ryhtyvät näin toimiin pilvipalvelun toteuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä."

Huippukokouksen tuloksena Euroopan komissio ehdotti etenemistapaa, jossa perustetaan väliaikainen hallintoneuvosto pilvipalvelulle vuoden loppuun mennessä. Sillä on parhaillaan keskustelut käynnissä jäsenvaltioiden ja eri sidosryhmien kanssa Euroopan avoimen tieteen pilvipalvelun toteuttamisen etenemissuunnitelman laatimiseksi. Huippukokous on osa tätä toimintaa.

– Euroopan on rakennettava pilvipalvelu sen kokemuksen ja osaamisen varaan, joka on saavutettu vuosikymmenten julkisissa investoinneissa tieteellisiin infrastruktuureihin. Sitouttamalla ja käyttämällä kaikkien nykyisten tutkimusta tukevien sidosryhmien vahvuuksia – tutkimusrahoittajien, poliittisten päättäjien, tutkimusinfrastruktuurien, e-infrastruktuurien, kirjastojen, tietopalvelujen tarjoajien ja palveluntarjoajien – Euroopan avoimen tieteen pilvipalvelu voi vaikuttaa merkittävästi tapaan, jolla tutkimusta tehdään Euroopassa. Se tuo eurooppalaisen tutkimuksen avoimen tieteen eturintamaan jopa maailmanlaajuisesti, sanoo Kimmo Koski, joka puhui huippukokouksessa kestävästä rahoituksesta ja hallinnosta.
 

Yhteentoimivat, helppokäyttöiset ja on-demand palvelut eurooppalaisille tutkijoille

– Ensiksi meidän pitää saavuttaa luottamus. Ilman luottamusta ei ole Euroopan avoimen tieteen pilvipalvelua, Koski jatkaa.

– Aluksi tarvitaan luottamusta e-infrastruktuurien välillä. Meidän on edistettävä yhteistyötä sen sijaan, että kilpailemme keskenämme. Kukin infrastruktuuri keskittyy sen ydinliiketoimintaan sen sijaan, että pyrimme vastaamaan kaikkiin tarpeisiin.

Infrastruktuurien välinen integraatiotaso vaihtelee ja tämä voi olla hämmentävää tutkijoille. Tutkijat haluavat palveluita, jotka toimivat – mieluiten yhteen – ja ovat helppoja käyttää. Nämä palvelut olisi toimitettava on-demand.

– Tällaisia palveluita vaaditaan, jotta Euroopan avoimen tieteen pilvipalvelusta tulee menestys.
 

Kokous videoitiin ja tallenne Kimmo Kosken puheesta on nähtävillä kohdasta 16:42:30 alkaen. Katso video osoitteessa https://webcast.ec.europa.eu/european-open-science-cloud-summit.