Euroopan komission digitaalisia sisämarkkinoita (Digital Single Market) koskeva strategia

Euroopan komission digitaalisia sisämarkkinoita (Digital Single Market) koskeva strategia

Euroopan komission digitaalisia sisämarkkinoita (Digital Single Market) koskeva strategia

Tiivistelmä CSC:n lausunnosta:

Avoimen tieteen tuottama yhteiskunnallinen ja kansantaloudellinen lisäarvo tunnustetaan vahvasti. Digitalisoitumiskehityksen myötä räjähdysmäisesti kasvaneen datan hyödyntämismahdollisuudet ovat monipuolistuneet. Datan jalostuksen, digitaalisen julkaisemisen ja tiedon louhinnan mahdollistavat tekniset ratkaisut ovat varsin tuoreita, eivätkä näin ollen heijastu voimassa olevaan lainsäädäntöön tekijänoikeuksien osalta. Koska tekijänoikeuksien sääntely on keskeinen datan avoimuuteen vaikuttava tekijä, nykytilanne muodostaa vakavan esteen tutkimukselle ja datan vapaalle liikkuvuudelle, jota kuitenkin edistetään voimakkaasti muilta osin esimerkiksi politiikkojen, infrastruktuurien, palvelukehityksen, standardien ja tutkimuskäytänteiden osalta. Näin ollen olisi johdonmukaista, että myös lainsäädäntö saatettaisiin näiltä osin ajan tasalle. Näin varmistettaisiin myös suomalaisten tutkijoiden kilpailuetu ja eurooppalaisten tutkimusinfrastruktuurien potentiaalin hyödyntäminen.

Tieteen avoimuuden ja datan vapaan liikkuvuuden kokonaisuuden kaikkien tasojen ja osien tulee sitoutua yhteiseen tavoitteeseen, ja siksi lainsäädäntö, olennaisena osana tätä kokonaisuutta, tulee saattaa ajan tasalle siten, että säädetään tutkimuspoikkeus, jolla mahdollistetaan tekijänoikeuslain alaisten aineistojen sekä tietokoneohjelmien käyttö ja tiedonlouhinta ei-kaupalliseen tutkimustarkoitukseen. Kansallisen lainsäädännön kehittämisen lisäksi tulee varmistaa eurooppalaisen sääntelyn yhtenäisyys.

Euroopan komission hankesivu

Lue CSC:n lausunto kokonaisuudessaan täältä