Euroopan vihreän kehityksen data-avaruutta tulee kehittää FAIR-periaatteiden mukaisesti – CSC otti kantaa komission GreenData4All-aloitteeseen

Euroopan vihreän kehityksen data-avaruutta tulee kehittää FAIR-periaatteiden mukaisesti – CSC otti kantaa komission GreenData4All-aloitteeseen

GreenData4All-aloitteen tavoitteet INSPIRE-direktiivin päivittämisestä ja Euroopan vihreän kehityksen data-avaruuden kehittämisestä ovat kannatettavia. Kuten kaikkien EU:n datapolitiikoiden, myös tämän aloitteen on pohjauduttava FAIR-periaatteisiin ja eurooppalaisiin yhteentoimivuusperiaatteisiin. On esimerkiksi huolehdittava siitä, että aloitteessa käytettävät termit ja luokittelut vastaavat niitä, joita käytetään paikkatietoja hyödyntävillä tieteenaloilla, eri kielillä ja muussa lainsäädännössä.

Uuden direktiivin täytäntöönpanoon on annettava tehtävien muutoksien laajuutta vastaava siirtymäaika. On myös tärkeää huolehtia vihreän kehityksen data-avaruuden yhteentoimivuudesta muiden eurooppalaisten data-avaruuksien kanssa. Lisäksi on turvattava datan käsittelyyn tarvittavien laskenta- ja tekoälytyökalujen saatavuus sekä vahvistettava dataan pohjautuvan arvonluonnin vaatimaa osaamista ja luovuutta.

 

Lausunnon voi lukea kokonaisuudessaan vaihtamalla sivun kieleksi englannin.