Suomen kansallinen EOSC-foorumi aloitti toimintansa

Kuva: Adobe Stock.

Suomen kansallinen EOSC-foorumi aloitti toimintansa

Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM), Suomen Akatemia (AKA), Tieteellisten Seurain Valtuuskunta (TSV) ja CSC–Tieteen tietotekniikan keskus Oy lanseerasivat 25. tammikuuta 2021 kansallisen EOSC-foorumin, joka on tarkoitettu EOSC:n eli eurooppalaisen tiedepilven (European Open Science Cloud) suomalaisille sidosryhmille. Suomen EOSC-foorumin englanninkielinen nimi on the EOSC Finnish Forum (EOSC-FF).

– Suomen EOSC-foorumi on areena, jossa suomalaiset sidosryhmät voivat keskustella ja jakaa tietoa EOSC:n kehittymisestä ja arvioida, kuinka se vaikuttaa suomalaiseen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan sekä muihin kansallisiin hankkeisiin, kertoo Sara Garavelli, EOSC-ohjelmajohtaja CSC–Tieteen tietotekniikan keskukselta.

– Foorumi tarjoaa myös erinomaisen mahdollisuuden ajaa Suomen intressejä EOSC:ssa ja keskustella mahdollisista EOSC:iin liittyvistä tulevista yhteistyömahdollisuuksista kansallisella tasolla, hän jatkaa. 

Suomen EOSC-foorumi toimii läheisessä yhteistyössä OKM:n, AKA:n ja Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen ohjausryhmän kanssa. Foorumin jäseneksi voivat liittyä kaikki EOSC:sta kiinnostuneet suomalaiset, jotka ovat sitoutuneet Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistukseen 2020-2025

Miksi tarvitsemme kansallista EOSC-foorumia?

– EOSC on yksi Euroopan komission ja jäsenmaiden tukemista uusista kumppanuuksista. Sen tavoitteena on luoda FAIR-periaatteiden mukaisen datan ja siihen liittyvien palveluiden verkko sekä tarjota virtuaalinen ympäristö, josta on pääsy useisiin avointa tiedettä tukeviin ja tutkimusdatan hallintaan liittyviin palveluihin – aina datan jakamisesta sen prosessointiin ja säilytykseen asti , toteaa Karel Luyben, EOSC-yhdistyksen puheenjohtaja Suomen EOSC-foorumin ensimmäisessä webinaarissa EOSC in Finland in the European context.

Suuri joukko suomalaisia sidosryhmiä mukaan lukien tutkimusorganisaatioita, tutkimusrahoittajia, palveluntarjoajia sekä yksityisen sektorin toimijoita osallistuvat monin tavoin EOSC:n kehittämiseen, kuten esimerkiksi osallistumalla EOSC:n eurooppalaiseen kumppanuusmalliin, tarjoamalla palveluita, osallistumalla aktiivisesti EOSC:iin liittyviin projekteihin (mm. EOSC Nordic, EOSC-Hub, EOSCsecretariat.eu, EOSC-Life, EOSC Future) tai vain yksinkertaisesti käyttämällä EOSC-palveluita.  

Nyt kun EOSC-yhdistys on perustettu (heinäkuu 2020) ja eurooppalaisen kumppanuusmallin allekirjoittaminen on pian edessä (alkuvuonna 2021), on ensiarvoisen tärkeää, että suomalaiset sidosryhmät saavat hyvän kokonaiskuvan EOSC:sta. Lisäksi on tärkeää, että he pääsevät vaikuttamaan tutkimusprioriteetteihin kotiuttamalla EOSC:sta Suomeen parhaiten soveltuvat mahdollisuudet ja palvelut innovaatioiden lisäämiseksi ja suomalaisen tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistamiseksi.

Suomen EOSC-foorumin lanseeraustilaisuus 25.1.2021

Opetusneuvos Juha Haataja opetus- ja kulttuuriministeriöstä korosti avajaispuheenvuorossaan Suomen EOSC-foorumin avainasemaa monenlaisen asiantuntijuuden yhdistäjänä ja EOSC:sta saatavien hyötyjen vahvistajana kansallisella tasolla.  Karel Luyeben, EOSC-yhdistyksen puheenjohtaja, kertoi puolestaan omassa esityksessään EOSC:n varhaisista vaiheista ja valotti tulevaisuuden suunnitelmia osana eurooppalaista kumppanuusohjelmaa (EOSC Partnership Programme). Webinaariin osallistui yli 100 henkilöä yli 40 suomalaisesta organisaatiosta tutkimus- ja yksityissektoreilta. 

Webinaarissa kuultiin myös vuosina 2018-2020 toimineiden EOSC-työryhmien suomalaisten edustajien (Pirjo-Leena Forsström, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus; Juuso Marttila, Jyväskylän yliopisto; Henriikka Mustajoki, TSV; Susanna Nykyri, Tampereen yliopiston kirjasto; Anne Sunikka, Aalto-yliopisto; Ville Tenhunen, Helsingin yliopisto) esitykset työryhmien aikaansaamista tuloksista ja niiden mahdollisista vaikutuksista avoimelle tieteelle Suomessa. Esitykset herättivät keskustelua ja johdattivat pohtimaan, mikä on EOSC:n arvo Suomelle ja mitä tulevan pitää.

Katso webinaaritallenne ja esitykset

(Huom. Materiaalit eivät ole WCAG 2.1 saavutettavuusvaatimusten mukaisia, koska ne eivät ole CSC:n tuottamia.) 


Verkosto aloittelijoilla ja konkareille

Suomen EOSC-foorumi ei ole päätöksentekoelin vaan verkosto, jossa suomalaiset sidosryhmäläiset voivat keskustella, jakaa tietoa EOSC:n kehittymisestä ja välittää koordinoidusti palautetta EOSC:n hallinnolle. Suomen EOSC-foorumi toivottaa tervetulleeksi kaikki EOSC:sta kiinnostuneet henkilöt riippumatta siitä, kuinka paljon he tietävät EOSC:sta entuudestaan. Luvassa on monenlaista toimintaa eri tasoilla: 
•    Säännöllisiä tietoiskuja EOSC:n edistymisestä kansallisella tasolla ja EU:ssa sekä tietoa EOSC:iin liittyvistä rahoitusmahdollisuuksista (blogeja, uutiskirjeitä yms.)
•    Tukea EOSC:n vaikutusten ja hyötyjen ymmärtämiseksi suomalaisille organisaatioille sekä kansallisille hankkeille ja muulle (webinaareja, asiantuntijatapaamisia yms.)
•    Aktiivista osallistumista EOSC:n muotoilumahdollisuuksiin (EOSC-konsultaatiot, yhteys EOSC:n hallintoon yms.)
•    Uusien yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen kansallisella tasolla

Suomen EOSC-foorumi ja EOSC-yhdistys

Yksittäisten henkilöiden osallistuminen EOSC-foorumin toimintaan ei korvaa organisaatioiden jäsenyyttä EOSC-yhdistyksessä. Suomen EOSC-foorumi on erillinen alusta, joka tukee ja täydentää yhdistyksen toimintaa. Jäsenyys Suomen EOSC-foorumissa on maksutonta. 

Foorumi on avoin myös liike-elämän toimijoille

Jotta EOSC voi saavuttaa täyden potentiaalinsa, tullaan sitä EOSC: n strategisen tutkimus- ja innovaatio-ohjelman mukaisesti laajentamaan Euroopan tutkimusyhteisöä laajemmin julkista sektoria kattavaksi sekä myös yksityissektorille. Siksi liike-elämässä mukana olevat henkilöt ovat erittäin tervetulleita liittymään Suomen EOSC-foorumiin ja seuraamaan läheltä EOSC:n edistymistä sen varhaisesta vaiheesta alkaen. 

Oletko valmis liittymään jäseneksi? 

Liity Suomen EOSC- foorumin jäseneksi!

Jos sinulla on kysymyksiä Suomen EOSC-foorumista, voit ottaa yhteyttä foorumin toimistoon lähettämällä sähköpostia osoitteeseen eosc-ff-support@postit.csc.fi. 

Pysy kuulolla!
Twitter
Youtube 
LinkedIn 
 

Lisää tästä aiheesta » Siirry sisältöihin ja uutisiin »

Sara Garavelli ja Anu Märkälä