Uutisia

null Suomen Akatemialta rahoitusta kielentutkimuksen työkalujen ja digitaalisten aineistojen kehittämiseksi

Suomen Akatemia on myöntänyt FIRI 2016 -rahoitushaussa CSC:lle ja Helsingin yliopistolle yhteensä lähes 2,4 miljoonaa euroa kielivarojen ja kielentutkimuksen työkalujen kehittämiseksi vuosina 2017–2019. FIN-CLARIN-tutkimusinfrastruktuuri tarjoaa tutkijoille kielityökaluja ja pääsyn erittäin laajoihin digitaalisiin kieliaineistoihin keskitetysti Kielipankin kautta. Nyt rahoitusta saaneessa hankkeessa (FIN-CLARIN Upgrade) jatketaan Kielipankin kehittämistä ja tehdään CSC:n superlaskentakapasiteetin hyödyntäminen tutkijoille entistä helpommaksi.

– FIN-CLARIN auttaa tutkijoita Suomessa käyttämään, jalostamaan, säilyttämään ja jakamaan kieliaineistojaan. Kielipankki on palvelukokonaisuus, joka tarjoaa kielivaroja ja työkaluja koko tutkimusyhteisölle, sanoo CSC:n sovellusasiantuntija Tero Aalto.

Kielipankin ylläpito CSC:llä tuo jatkossakin synergiaetuja. CLARINin puitteissa tehdään hyvää yhteistyötä esimerkiksi identiteetinhallinnan ja käyttövaltuuksien alueella. 

Uusi Myllyksi nimetty sovellus tekee CSC:n suurteholaskentaympäristön käytön helpommaksi muun muassa kielentutkijoille ja digitaalisten ihmistieteiden tutkijoille. Kehitystyössä hyödynnetään alun perin bioinformatiikan tutkimuksen tarpeisiin kehitettyä Chipster-ohjelmistoa.

– Graafisen käyttöliittymänsä ja sen alla mylläävien komentosarjojen ansiosta Mylly on monipuolisempi kuin puhtaasti selainpohjaiset työkalut kuten Korp mutta vähemmän monimutkainen kuin Taito-superklusterin eräajojärjestelmä, kertoo vanhempi sovellusasiantuntija Martin Matthiesen.


CLARIN ERIC on tutkimuksen infrastruktuuri, joka kokoaa yhteen kieliresursseja kaikkialta Euroopasta. Se on toistaiseksi ehkä kattavin ja kunnianhimoisin kansainvälinen ponnistus, jonka avulla tarjotaan sekä todella suuria määriä monipuolisia kieliaineistoja että relevantteja analysointityökaluja helposti ja vapaasti niin tiedeyhteisön kuin teollisuudenkin käyttöön. Suomen kansallisesta CLARIN-toiminnasta vastaa Helsingin yliopiston koordinoima FIN-CLARIN -konsortio, jossa on mukana seitsemän yliopistoa, CSC ja Kotimaisten kielten keskus.

Lisätietoja

Per Öster
johtaja, tutkimusinfrastruktuurit
CSC – Tieteen tietotekniikan keskus
050 3819 030
per.oster@csc.fi