Genomikeskus luo tiedosta terveyttä

Suomeen suunnitteilla oleva Genomikeskus tulee toimimaan genomitiedon käytön asiantuntijana.

Genomikeskus luo tiedosta terveyttä

Genomitieto avaa uusia mahdollisuuksia sairauksien diagnosointiin ja hoitoon. Suomeen suunnitteilla oleva Genomikeskus tulee toimimaan genomitiedon käytön asiantuntijana. Sen tehtävänä on tehostaa genomitiedon vastuullista käyttöä ihmisten terveyden edistämiseksi ja hallinnoida kansallista genomitietokantaa. Genomikeskukseen tallennetaan väestön genomitiedot.

Genomitieto on jo mullistanut esimerkiksi joidenkin syöpäsairauksien ja perinnöllisten sairauksien diagnosointia ja hoitoa.

– Perinnölliset syyt ovat taustalla useimmiten esimerkiksi harvinaisissa sairauksissa. Tälle ryhmälle genomitiedolla on suuri merkitys. Harvinaisen sairauden diagnosointi saattaa viedä vuosia tai jopa vuosikymmeniä, jolloin väärien tutkimusten ja hoitojen välttäminen genomitiedon avulla tarkoittaa myös merkittäviä kustannussäästöjä. Myös syöpäsairauksissa genomitietoa hyödynnetään jo laaja-alaisesti, sillä kasvaimen genomitiedosta on apua myös hoidon valintaan, kertoo perinnöllisyyslääketieteen professori Kristiina Aittomäki HUS:ista.

Tulevaisuudessa genomitietoa hyödynnetään yhä enemmän myös perusterveydenhuollossa, sillä genomitieto voi auttaa myös sairauksien ehkäisemisessä.

– On laskettu, että jos genomitiedon avulla tunnistettaisiin paremmin diabetesriskissä olevia potilaita, toisi jo 2–5 prosentin sairastumisen ehkäiseminen noin 50 miljoonan euron säästöt, Kristiina Aittomäki toteaa sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteessa.

Jotta ihmisistä kertyvää genomitietoa voidaan hyödyntää terveydenhuollossa vastuullisesti ja yhdenvertaisesti, on Suomeen perusteilla Genomikeskus. Genomikeskuksen työ tulee perustumaan genomilakiin, jota valmistellaan parhaillaan. Tavoitteena on, että eduskunta saisi lain käsiteltäväkseen syksyllä 2018 ja jos laki säädetään, aloittaisi Genomikeskus toimintansa vuonna 2019.

Kansalaisviestintäkampanja jakaa tietoa genomikeskuksesta

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnistää Genomikeskuksen kansalaisviestintäkampanjan. Kampanjan tavoitteena on välittää kansalaisille tietoa valmisteilla olevasta uudesta viranomaisesta ja sitä sääntelevästä genomilaista sekä mahdollistaa kansalaisten osallistuminen asian valmisteluun. Valtakunnallisen kansalaisviestinnän pääkanava on genomikeskus.fi -verkkosivusto. Sivusto on tarkoitettu ensisijaisesti kansalaisille. Sivusto tarjoaa yleiskatsauksen valmisteilla olevasta Genomikeskuksesta ja genomilaista.

Sivustolta löytyvät vastaukset useimmin kysyttyihin kysymyksiin sekä asiantuntijoiden blogikirjoituksia ajankohtaisista näkökulmista. Genomikeskus.fi -sivusto tulee olemaan kansalaisviestinnän käytössä vuoden 2018 loppuun, jonka jälkeen se on tarkoitus siirtää perustettavalle Genomikeskukselle.

Luonnos genomilaiksi lähetetään lausunnoille touko– kesäkuussa 2018. Sosiaali- ja terveysministeriö avaa samaan aikaan Ota kantaa -verkkopalveluun kyselyn, jotta kansalaiset voivat kertoa mielipiteensä valmisteilla olevan Genomikeskuksen tavoitteista sekä ehdotuksista sen tehtäviksi ja toimintatavoiksi.

Lisätietoja:

Genomikeskus.fi-sivusto
Genomikeskuksen valmistelusta löytyy tietoa myös STM:n verkkosivujen kautta.
Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote Genomikeskus – tiedosta terveyttä –kansalaisviestintäkampanja jakaa tietoa genomikeskuksesta
Sosiaali- ja terveysministeriön artikkeli Genomikeskus – tiedosta terveyttä

 

Julkaistu alunperin 23.05.2018.

Lisää tästä aiheesta » Siirry sisältöihin ja uutisiin »

Tommi Kutilainen