Uutisia

null Haku LUMI-C-osioon auki EuroHPC:n kautta

Haku LUMI-C-osioon auki EuroHPC:n kautta

Ensimmäinen EuroHPC-yhteisyrityksen (EuroHPC JU) käyttöoikeutta koskeva haku (ns. regular access) on nyt avoin. EU:n jäsenvaltioon tai Horisontti 2020 -puiteohjelmaan liittyneeseen maahan sijoittautuneet akateemiset tutkijat, tutkimuslaitokset, ja teolliset toimijat voivat nyt hakea käyttöoikeutta EuroHPC:n esi-eksaluokan ja petaluokan supertietokoneisiin mukaan lukien LUMI-C-osio.

EuroHPC-yhteisyrityksen mahdollistamat laskentaresurssit ovat nyt käytettävissä laajamittaisten eurooppalaisten tutkimushankkeiden tukemiseen. Tällaisiin hankkeisiin liittyy usein merkittäviä laskenta-aikaa, datan tallennustilaa ja tukiresursseja koskevia tarpeita. Haku on avoin kaikille tieteenaloille sekä teollisuuden ja julkisen sektorin toimijoille. Hankkeiden tulisi edistää innovointia omilla aloillaan. Seuraavat EuroHPC:n järjestelmät ovat mukana tässä haussa: LUMI Suomesta, Vega Sloveniasta, MeluXina Luxemburgista, Discoverer Bulgariasta ja Karolina Tšekin tasavallasta.

Haku on jatkuvasti avoinna, ja siinä on ennalta määritellyt määräpäivät (kolme vuodessa). Kunakin määräpäivänä käynnistetään kyseiseen päivään mennessä toimitettujen ehdotusten arviointi. Ensimmäinen määräpäivä on perjantai 3. joulukuuta 2021 kello 10.00 Keski-Euroopan aikaa (CET). Seuraavat alustavat määräpäivät ehdotuksille ovat:

• 4. maaliskuuta 2022 – kello 10.00 CET
• 1. heinäkuuta 2022 – kello 10.00 CET
• 7. lokakuuta 2022 – kello 10.00 CET

EuroHPC-yhteisyrityksen käyttöoikeusresurssien komitea, joka koostuu johtavista eurooppalaisista asiantuntijoista, asettaa saadut ehdotukset paremmuusjärjestykseen. Tämän jälkeen komitea antaa suosituksensa resurssien myöntämisestä tieteelliseen ja tekniseen huippuosaamiseen perustuen.

Laskenta-aika jaetaan hankkeeseen kelpaaville eurooppalaisille käyttäjille, joiden hakemukset täyttävät vaatimukset. Nämä vaatimukset on eritelty EuroHPC-neuvoston säännöissä ja EuroHPC:n käyttöoikeuksia koskevassa käytänteessä. Käyttöoikeus myönnetään yhdeksi vuodeksi siten, että hankkeet voivat myös hakea jatkoaikaa. Jatkoaikahakemuksen on oltava asianmukaisesti perusteltu ja rajoituttava enintään yhteen lisävuoteen. Jatkoajan myöntäminen riippuu meneillään olevan hankkeen arvioinnin tuloksista.


Lisätietoja


EuroHPC-yhteisyritys järjestää tämän haun yhteistyössä PRACEn (Partnership for Advanced Computing in Europe) kanssa. Kaikki hakemukset täytyy jättää PRACEn vertaisarviointityökalun kautta.

Lisätietoja hakumenettelystä on EuroHPC-verkkosivustolla ja PRACE-verkkosivustolla.

haku-lumi-c-osioon-auki-eurohpc-kautta