Uutisia

null Jäätiköiden sulamisen osuus merenpinnan nousussa supistuu puoleen jos pysymme Pariisin sopimuksen rajassa

Jäätiköiden sulamisen osuus merenpinnan nousussa supistuu puoleen, jos pysymme Pariisin sopimuksen 1,5 asteen rajassa

Laajan kansainvälisen tutkijaryhmän mukaan jäätiköiden sulamisen aiheuttama merenpinnan nousu on mahdollista puolittaa tällä vuosisadalla. Tämä tapahtuisi sillä edellytyksellä, että saavutamme Pariisin sopimuksen tavoitteen rajoittaa maapallon lämpeneminen 1,5 celsiusasteeseen emmekä jatka nykyisillä päästösitoumuksilla. Grönlannin mannerjäätiköstä menetettäisiin tällöin 70 prosenttia vähemmän. Etelämantereen osuuden arviointi ei ole yhtä selvää, koska epävarmuustekijöitä on enemmän. 

Merten lämpölaajenemisen lisäksi jäätiköiden sulaminen on vuodesta 1993 alkaen aiheuttanut noin puolet merenpinnan noususta. Osuuden odotetaan kasvavan sitä mukaa kun maapallo lämpenee. Nature-tiedelehdessä julkaistussa uudessa artikkelissa ‘Projected land ice contributions to twenty-first-century sea level rise’ kuvataan jäätiköiden ja Grönlannin ja Etelämantereen mannerjäätiköiden osuutta merenpinnan nousuun tämän vuosisadan aikana.

Antarktiksen jään virtausnopeuden simulaatio. Kuva: Rupert Gladstone

Tutkimukseen osallistuu yli 80 tutkijaa 38 kansainvälisestä tutkimusryhmästä. Tutkimuksessa käytetään useita tietokonemalleja ja tilastollisia tekniikoita, joilla uusimpiin sosioekonomisiin skenaarioihin tehdään ennusteita. Tulokset tulevat hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) käyttöön kuudetta arviointiraporttia varten, joka julkaistaan myöhemmin tänä vuonna.

Suomesta tutkimukseen ovat osallistuneet tohtori Rupert Gladstone Lapin yliopiston Arktisesta keskuksesta ja tohtori Thomas Zwinger CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksesta. He ovat saaneet rahoitusta Suomen Akatemialta ja käyttäneet simulaatioihin CSC:n supertietokoneita.

– Käytämme Elmer/Ice-tietokonemallia Etelämantereen mannerjäätikön simulointiin. Simulaatiomme on tutkimuksen kehittynein osa, mitä tulee jään virtausten ja muodonmuutosten esittämiseen. Tämä on erityisen tärkeää siinä jäätikön kohdassa, missä maan päältä tuleva jää alkaa kellua meren päällä, Thomas Zwinger kertoo.

– Osuutemme pohjaa lähes kahden vuosikymmenen työhön.  Thomas Zwinger kollegoineen ovat kehittäneet maailman edistyneimmän mallinnusohjelmiston jään dynamiikan mallintamiseen kaikissa mittakaavoissa, Rupert Gladstone sanoo.

– Epävarmuudet Etelämantereen osuudesta merenpinnan nousuun ovat hyvin suuret, koska on epäselvää, kompensoivatko lisääntyneet lumisateet mannerjäätikön sisäosissa rannikoilla menetettyä jäätä. Jos jäämassaa menetetään huomattavasti enemmän, emme voi poissulkea mahdollisuutta, että kaikkien maan päällä olevien jäätiköiden sulamisen aiheuttama merenpinnan nousu olisi yli puoli metriä vuoteen 2100 mennessä, Gladstone lisää.

Lisätietoja

Rupert Gladstone, Lapin yliopiston Arktinen keskus 
Sähköposti: rupert.gladstone@ulapland.fi 
Puhelin: +49 15258784656

Thomas Zwinger, CSC
Sähköposti thomas.zwinger@csc.fi 
Puhelin: +358 503819538