HE laiksi eräistä opetustoimen rekistereistä ja valtakunnallisista tietojärjestelmistä

HE laiksi eräistä opetustoimen rekistereistä ja valtakunnallisista tietojärjestelmistä

Hallituksen esitys laiksi eräistä opetustoimen rekistereistä ja valtakunnallisista tietojärjestelmistä

Tiivistelmä CSC:n lausunnosta:

Esitetty koulutustietoja keskitetysti välittävä palvelu on käyttäjäystävällinen ja kustannustehokas ratkaisu. Erityisen hyvää luonnoksessa on pyrkimys ottaa kansalainen palvelukehityksen Iähtökohdaksi. Ehdotettu ratkaisu edistää niitä tavoitteita, joita digitalisaatiolle on asetettu, avaten myös mahdollisuuksia uudenlaisten palveluiden, Iiiketoimintamallien ja muiden talouskasvua luovien innovaatioiden syntymiselle. Ehdotus edistää aiempia linjauksia, kuten

  1. Ihmiskeskeisen tiedonhallinnan ja henkilötiedon käyttöön liittyvän valtioneuvoston periaatepäätoksen mukainen pyrkimys vahvistaa kansalaisen oikeutta hyödyntää omia tietojaan (MyData)
  2. Valtioneuvoston periaatepäätös julkisen sektorin digitaalisten tietoaineistojen saatavuuden parantamisesta ja uudelleenkäytön edistämisestä, julkisen hallinnon tietovarantojen avaamisesta ja niiden maksuttomuudesta
  3. Tavoite keventää erilaisia hallinto- ja lupaprosesseja
  4. Päätös käyttää yhteisiä sähköisen asioinnin tukipalveluja osana kansallista palveluarkkitehtuuria (HE 59/2016); kansallinen palveluväylä tiedonvälityskerroksena sekä kansalaisen palvelunäkymä.


Valtioneuvoston hankesivu

Lue CSC:n lausunto kokonaisuudessaan täältä