Uutisia

HealthyCloud-projekti määrittelee strategisen toimintaohjelman – tavoitteena European Health Research and Innovation Cloud

HealthyCloud-projekti määrittelee strategisen toimintaohjelman – tavoitteena European Health Research and Innovation Cloud

Äskettäin käynnistetty Euroopan komission rahoittama HealthyCloud-projekti tuottaa strategisen suunnitelman European Health Research and Innovation Cloud (HRIC) toteuttamiseksi. HealthyCloud-projekti toimii yhteistyössä useiden sidosryhmien kanssa varmistaakseen, että kaikkien kannanotot otetaan huomioon ja tulokset ovat teknisesti ja eettisesti järkeviä.

Terveys- ja biolääketieteen edistyminen edellyttää, että terveystutkimus tehdään oikea-aikaisesti, tehokkaasti ja pyritään korkealaatuisiin tuloksiin. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi ja terveystutkimuksen vaikutusten maksimoimiseksi on välttämätöntä ottaa käyttöön terveystietojen hallintaa koskevia parhaita käytäntöjä.

Lopullisena tavoitteena on toteuttaa European Health Data Space (EHDS), jonka luomisessa European Health Research and Innovation Cloud (HRIC) on tärkeä askel.  EHDS tuo mukanaan keinoja viedä terveystutkimusta eteenpäin ja edesauttaa terveystutkimuksen soveltamista terveydenhuoltoon kaikilla tasoilla: kansanterveydestä henkilökohtaiseen lääketieteeseen terveystietojen toissijaisen käytön kautta. EHDS:n luominen on yksi Euroopan komission painopisteistä vuosina 2019-2025.

– HealthyCloud tasoittaa tietä tehokkaaseen terveyteen liittyvän tiedon jakamiseen kaikkialla Euroopassa ja myötävaikuttaa European Health Data Spacen toteuttamisessa. On tärkeää ymmärtää olemassa olevat esteet, jotka rajoittavat terveystietojen tehokasta vaihtoa. Tämän työn avulla voimme ehdottaa eettisesti järkeviä, lainmukaisia ja teknisesti toteuttamiskelpoisia avoimia standardeja ja protokollia niiden voittamiseksi, korostaa HealthyCloud Co-coordinator Salvador Capella, Spanish National Bioinformatics Institute (INB) Coordination Node Leader, Barcelona Supercomputing Center (BSC).

Projektin perimmäisenä tavoitteena on ehdottaa suunnitelmaa sellaisen ekosysteemin luomiseksi, joka vahvistaa potilaiden ja kansalaisten luottamusta terveystietojensa käyttämiseen tutkimuksessa. Terveystietoja voitaisiin käyttää portaalin kautta, joka toimii käyttöliittymänä vuorovaikutuksessa pilvipalvelujen kanssa.

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus on mukana tässä projektissa keskittyen terveystietojen tietoturvakäytäntöihin ja rikkomusten torjuntaprotokolliin. Turvallisuusnäkökohdat liittyvät myös käyttäjien hallintaan sen suhteen, kenellä on pääsy arkaluontoisiin tietoihin, joita analysoidaan supertietokoneiden avulla.

– HealthyCloud-projekti edistää terveystietojen turvallista käyttöä edistämällä hyviä käytäntöjä ja rakentamalla luottamusta potilaiden ja kansalaisten keskuudessa, kertoo kehitysjohtaja Ilkka Lappalainen CSC:stä.

Helena Lodenius, Senior Project Coordinator CSC:ltä lisää:

– Ylikansallisen European Health Research and Innovation Cloud:n perustaminen mahdollistaa tietojen jakamisen ja analysoinnin terveystutkimuksen käyttöön kaikkialla EU:ssa, mikä puolestaan tukee innovatiivisten lääkkeiden ja diagnostiikan kehittämistä.


Lehdistötiedote englanniksi Barcelonan supertietokonekeskuksen sivuilla:
The HealthyCloud project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the grant agreement Nº 96534