null HPC-Europa3 – matkusta, opi, laske ja tee yhteistyötä

Euroopan laajuisessa HPC-Europa3-ohjelmassa rahoitetaan suurteholaskentaa tarvitsevien kansainvälisiä tutkimusvierailuja. Ohjelma on tähän mennessä ollut suuri menestys – tyytyväisiä vierailijoita on yli 200, ja isänniksi on ilmoittautunut 1 000 tutkimusryhmää.

HPC-Europa3 – matkusta, opi, laske ja tee yhteistyötä

Euroopan laajuisessa HPCE3-ohjelmassa rahoitetaan suurteholaskentaa tarvitsevien kansainvälisiä tutkimusvierailuja. Ohjelma on tähän mennessä ollut suuri menestys.

Nelivuotisen HPCE3-ohjelman 18 ensimmäisen kuukauden aikana on tuettu 204:ää vierailua 48:sta eri maasta, ja vierailut ovat liittyneet monenlaisiin tieteenaloihin, (ks. kuvio 1). Yli puolet vierailuista koskee joko fysiikkaa tai kemiaa – aloja, joilla on pitkät perinteet laskentamenetelmien käytössä,  mutta mukana on paljon myös muita aloja, jopa yksi yhteiskuntatieteisiin luokiteltu vierailu.

Kuvio 1 Hakemukset ja hyväksytyt vierailut eri tieteenaloilla ensimmäisissä viidessä haussa.Mitä HPCE3 tarjoaa?

HPCE3 mahdollistaa kansainväliset tutkimusvierailut siten, että siitä korvataan kohtuulliset matka- ja majoituskulut ja maksetaan pientä päivärahaa (yksityiskohdat vaihtelevat hieman maittain). Laskentaresurssit ja käyttäjätuki saadaan paikallisesta superlaskentakeskuksesta.

Tieteellisestä valvonnasta huolehtii isäntänä toimiva tutkimusryhmä. HPCE3 antaa myös tutkimukselle lisänäkyvyyttä sosiaalisen median (Twitter, Facebook, LinkedIn) kautta sekä HPC-keskusten ja tietenkin itse HPC-Europa3:n verkkosivustojen kautta.

Edellisen vuoden sisällä vierailunsa toteuttaneet vierailijat saavat myös kutsun vuotuiseen tapaamiseen (TAM) jossakin HPC-keskuksista, missä tutkimusta voidaan esitellä puheenvuoroissa tai julisteiden avulla (saatavilla täällä). Vuoden 2018 TAM-tapaaminen järjestettiin Edinburghissä, ks. kuva 2. Vuonna 2019 TAM-tapaaminen on tarkoitus järjestää Barcelonassa.

Kuva 2. Edinburghissä lokakuussa 2018 järjestetyn Transnational Access Meeting -tapaamisen (TAM) osallistujia.Mitä osallistujat sanovat?

Vierailun jälkeen sekä isäntä että vierailija täyttävät lyhyen kyselylomakkeen. Tulosten perusteella 100 prosenttia (!) vierailijoista on ollut vierailuun yleisesti ottaen joko tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä, vaikka vierailuissa on luonnollisesti ollut joitakin yksityiskohtia, joita on kritisoitu (esimerkiksi vaikeus löytää majoitusta, jonka rahoitus kattaisi sataprosenttisesti).

Kaikki vierailijat suosittelisivat HPCE3:a kollegoilleen. Tässä joitakin esimerkkejä perusteluista:

  • Koko vierailuni ajan kokemukseni ja tietämykseni alalla lisääntyivät. Tohtori Jan Åströmin (CSC) laskentaresurssit ja kokemus tarjosivat loistavan tilaisuuden saada uusia tuloksia alallani.
  • HPC3-ohjelma tarjoaa erinomaisen tilaisuuden vierailla uusissa tutkimusympäristöissä ja tehdä yhteistyötä paikallisten tutkijoiden kanssa.
  • Ilmaiset vierailut laitoksissa, joilla on teknistä asiantuntemusta ja suuret laskentaresurssit – mikä sen hienompaa!
  • Se on fantastinen tilaisuus luoda uusia yhteyksiä tutkimusverkostossa ja toteuttaa uusista aiheista alustavia konseptin toimivuutta osoittavia tutkimuksia, joita voisi olla vaikea rahoittaa suuremmissa hakukehyksissä. 

Myös isännät ovat olleet tyytyväisiä vierailuihin, ja 80 prosenttia vastasi olleensa vierailuun yleisesti ottaen joko tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä. Suurin osa myös isännöisi vierailijaa uudestaan.

Kaikki isännät halusivat jatkaa HPCE3:a, mutta miksi? Tässä joitakin otteita:

  • Kokemukseni on erittäin hyvä; HPC-tutkijat ovat yleensä motivoituneita ja päteviä.
  • Tämä on äärimmäisen hyödyllinen väline tieteellisen yhteistyön, urakehityksen ja tieteen liikkuvuuden edistämiseen. Laskentatuki on loistavaa. Emme olisi pystyneet hoitamaan mitään näin suuresta datasta tehtyä analyysia.
  • Hyötyjen on oltava molemminpuolisia. Mutta mielestäni HPC Europe on täydellinen kevyen sarjan väline tutkijoiden liikkuvuuden edistämiseen.


Voinko minäkin osallistua?

Todennäköisesti voit! HPCE3 jatkuu huhtikuuhun 2021 saakka, ja tutkimusvierailuhakemuksia voi tehdä milloin tahansa ohjelman verkkosivustolla. Hakemukset kootaan neljä kertaa vuodessa, ja ne arvioi kohdemaan HPC-keskus (tekninen toteutettavuus, esimerkiksi resurssien saatavuus), isäntä (halukkuus vastaanottaa vierailija) ja lopulta tieteellisen käyttäjävalintapaneelin kaksi jäsentä – toteutettavuus, tutkimuksen laatu ja soveltuvuus ohjelmaan.

Kaiken kaikkiaan hakuprosessi on kevyt sekä vierailijan että isännän kohdalla, mikä on vahvistettu myös palautteessa. Hakemus kootaan verkkolomakkeeseen, joka sisältää ohjeet kunkin kentän täyttämisestä.

Voit tietenkin osallistua vierailijana, mutta mikäli et halua matkustaa ja toimit yhdessä yhdeksästä vierailijoita vastaanottavasta maasta (kuten Suomessa), voit kutsua tutkijan omaan ryhmääsi.

Ohjelma olisi voinut tukea enemmänkin vierailuhakemuksia kuin tähän mennessä on toimitettu. Tästä huolimatta hyväksyntäaste on ollut erittäin korkea, 77 prosenttia, joten on erittäin todennäköistä, että myös tulevat hakemukset hyväksytään.

Yksi tutkija voi tehdä myös useita vierailuja, jos uusi hakemus koskee uutta tutkimusta. Yhden ryhmän tutkijat voivat myös hakea vierailulle joko samaan tutkimusryhmään tai eri ryhmiin.


Millainen tutkimus täyttää HPCE3:n vaatimukset?

Ohjelmasta voidaan tukea tutkimusta, joka edellyttää laskentaresurssien käyttöä – millä tahansa tieteenalalla. Kuviossa 1 on lueteltu hyväksyttyjen vierailujen jakautuminen karkeassa luokittelussa, mutta jos haluat konkreettisempia esimerkkejä, voit tutustua hankeabstrakteihin, jotka on lueteltu hankehakemistossa (pdf).

Vierailijat voivat kuulua yliopistoon mutta myös tutkimuslaitokseen tai pk-yritykseen (pienet ja keskisuuret yritykset), mutta tärkeimpien tulosten pitäisi olla julkaistavissa eli ne eivät saa koskea omistusoikeuden alaista tutkimusta. Vierailijoiden isäntinä voivat myös toimia yliopistot, tutkimuslaitokset tai pk-yritykset.

Vierailijoiden tutkinnoille ei ole asetettu tiukkoja vaatimuksia. Kuviossa 3 esitetään uravaiheiden jakautuminen ohjelman 18 ensimmäisen kuukauden aikana. Tärkeä seikka on se, että tutkimussuunnitelma on realistinen eli että vierailijalla on oikea osaaminen tutkimuksen toteuttamiseksi vierailun aikana.

Hyvään hakemukseen kuuluu selkeä tutkimussuunnitelma, jossa esitetään yksityiskohtaisesti, millaisia simulaatioita tai millaista laskentatyötä vierailun missäkin vaiheessa tehdään. HPCE3-ohjelman henkilöstö auttaa mielellään, jos sinulla on hakemuksen täyttämiseen liittyviä kysymyksiä.

Verkossa oleva hakulomake sisältää luettelon, jossa voi valita vierailun vaikuttimet. Niitä ovat esimerkiksi tuotantolaskelmat, vertailu, koodien siirto ja kehittäminen, konsultointi, tietoanalyysi, yhteistyön käynnistäminen – asioita, joita voidaan toteuttaa tehokkaammin, jos kaikki osapuolet ovat samassa paikassa. Hyvässä hakemuksessa vaikuttimina ovat monet näistä.

Kuvio 3. Vierailijoiden uravaiheiden jakautuminen HPCE3:n 18 ensimmäisen kuukauden aikana.Minne lähteä?

Vierailijoita vastaanottavat maat on merkitty kartassa vihreällä. Superlaskentakeskukset, jotka hallinnoivat vierailuja ja antavat käyttöön laskentaresurssit ja tuen, on merkitty sinisellä taustavärillä. Isänniksi on ilmoittautunut jo noin 1 000 tutkimusryhmää. Niihin voi tutustua verkossa.

Nämä eivät tietenkään ole ainoat mahdollisuudet vaan uudet isännät voivat ilmoittautua milloin tahansa. Jos haluat toimia vierailijan isäntänä, voit ilmoittautua täällä. Jos ryhmä, jossa haluaisit vierailla, ei ole vielä luettelossa, voit myös pyytää sitä ilmoittautumaan.

 

Kuvio 4. Vierailijoita vastaanottavat maat on merkitty vihreällä, ja sinisellä taustavärillä merkityt laskentakeskukset tarjoavat resurssit ja tuen. Vierailijat voivat tulla mistä tahansa EU-maasta tai assosioituneesta maasta, ja myös muista maista tuleville vierailijoille on olemassa tietty kiintiö.


Menestystarinoita

Ensimmäisten puolentoista vuoden aikana olemme kuulleet ainakin kahdesta tapauksesta, joissa HPCE3-tutkimusvierailu on johtanut pitkäaikaiseen tutkimustehtävään isäntälaitoksessa. Yhdessä tapauksessa taas vierailun aikana toteutettu tutkimushanke johti siihen, että paikallinen yritys palkkasi vierailijan.

Myös jatkovierailuja ja vastavierailuja on tehty, mikä osoittaa, että HPCE3-vierailu on tehokas tapa käynnistää kansainvälistä yhteistyötä. Jos esimerkiksi suoritat pian ylemmän korkeakoulututkinnon, HPCE3-vierailu kiinnostavassa ryhmässä ulkomailla olisi hyödyllinen tapa valmistella tohtorinopintopaikkaa, ja vastaavasti tietenkin myös tutkijatohtoripaikkaa. Jos haluat tutustua tarkemmin yhteen menestystarinaan, vilkaise Aalto-yliopistossa tehtyä tutkimusta, joka ratkaisi pitkään jatkuneen kiistan amorfisen hiilen kasvumekanismista.

Kansikuva: Jyrki Hokkanen, CSC.

Haluatko tietää lisää?

Jos sinulla on kysyttävää esimerkiksi tutkimuksesi soveltuvuudesta tai kysymyksiä sopivasta isäntäryhmästä tai käytännön järjestelyistä, ota yhteyttä osoitteessa hpc-europa@csc.fi tai staff@hpceuropa.eu.

Seuraava hakemusten jättämisen määräaika on 21. helmikuuta 2019, ja tässä haussa hyväksyttävät vierailut voivat alkaa huhtikuun ja elokuun 2019 välisenä aikana. Seuraavan haun määräaika on 14. toukokuuta, ja tulevat haut ilmoitetaan aina HPCE3:n verkkosivustolla. Tee hakemus ajoissa!

 

Julkaistu alunperin 24.1.2019.

Lisää tästä aiheesta » Siirry sisältöihin ja uutisiin »

Atte Sillanpää