Uutisia

null Kaikki opintosuoritus- ja tutkintotiedot uudesta Koski-palvelusta

Suomeen perustettava kansallinen opintosuoritus- ja tutkintotietojen luovutuspalvelu Koski kokoaa eri tietovarannoissa olevat opintosuoritus- ja tutkintotiedot kaikilta koulutusasteilta yhteen paikkaan. Uusi palvelu helpottaa kansalaisten sähköistä asiointia ja tehostaa viranomaisten toimintaa. Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä astui voimaan 1.1.2018 ja Koski-palvelu on käytössä täydessä laajuudessaan vuonna 2019.

Tietojenluovutuspalvelu Kosken taustalle perustetaan koulutuksen valtakunnallinen tietovaranto, johon tallennetaan perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opinto- ja tutkintotiedot. Tiedot kootaan yhteen nyt perustettavista ja jo olemassa olevista rekistereistä. Jo olemassa olevat opiskelijavalintarekisteri, ylioppilastutkintorekisteri ja korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto VIRTA sisällytetään uuteen lakiin pääasiassa sellaisinaan.

̶  Koski-palvelu hakee korkeakoulujen tutkinto- ja suoritustiedot VIRTA-opintotietopalvelusta, jonka teknisenä ylläpitäjänä ja kehittäjänä CSC toimii opetus- ja kulttuuriministeriön lukuun. VIRTA sisältää kopion korkeakoulujen keskeisistä opintotiedoista, kertoo VIRTA-opintotietopalvelun projektipäällikkö Helena Majamäki CSC:stä.

Koski-palvelu edistää elinikäistä oppimista tukemalla kansalaisia opintoihin hakeutumisessa, opintojen suorittamisessa, työmarkkinoille sijoittumisessa ja työnhaussa sekä helpottaa opintoihin liittyvien etuuksien hakemista. Lisäksi se parantaa tietojen käytettävyyttä ja vähentää päällekkäisten tiedonsiirtojen tarvetta. Koski-palvelu mahdollistaa myös uusien tietoa hyödyntävien palveluiden syntymisen ja tiedon hyödyntämisen koulutusjärjestelmän kehittämisen ja oppimisanalytiikan tukena.

Lisätietoja

Opintosuoritus- ja tutkintotietojen luovutuspalvelu Koski
OKM tiedote Opintosuoritus- ja tutkintotiedot jatkossa yhdestä palvelusta
CSC:n ratkaisut koulutukselle