News

Back

Korkeakoulujen KOTA-seminaari tarjosi uusia näkökulmia tiedolla johtamiseen ja jatkuvaan oppimiseen 


Kuva: Adobe Stock

Opetus- ja kulttuuriministeriön koolle kutsuma korkeakoulujen KOTA-seminaari kokosi jälleen yhteen korkeakoulujen tiedolla johtamisen ja tietohallinnon asiantuntijoita sekä viranomaistiedonkeruusta vastaavia henkilöitä. Paneelikeskusteluista, esitelmistä ja työpajoista koostuva vuosittainen tapahtuma järjestettiin tänä vuonna 28.–29.8. Helsingin yliopistolla.  Seminaarin aiheina olivat muun muassa tiedolla johtamisen kulttuuri, oppimisanalytiikka opiskelun ja johtamisen tukena, jatkuva oppiminen sekä tietovarannot. Työpajoissa keskusteltiin myös korkeakouluilta kerättävien tietojen hyödyntämismahdollisuuksista.

Kehitysjohtaja Susanna Niinistö-Sivuranta Helsingin yliopistosta kertoi tiedolla johtamisen kulttuurin vahvistamisesta ja laadunvarmistuksesta HY:n koulutusohjelmissa. Lähtökohtana on yliopiston strategia, jossa keskeisenä teemana on "opiskelija keskiöön". Tiedolla johtamisen laatu näkyy lopulta asiakkaassa eli opiskelijassa. 

– Mitä enemmän oppimisesta  saadaan tietoa, sitä paremmin pystytään kohdistamaan resursseja oikeisiin asioihin, Niinistö-Sivuranta totesi esityksessään. 


Alasin-palvelu – visuaalista analytiikkaa korkeakouluille 

KOTA-päivillä esiteltiin uutta CSC:n kehittämää, korkeakouluille suunnitteilla olevaa visuaalista analytiikkaa tarjoavaa Alasin-palvelua. Palvelu tarjoaa helppokäyttöisiä työkaluja korkeakoulujen tiedolla johtamisen tueksi mahdollistaen koulutus- ja tutkimustoiminnan ajallisen kehittymisen seurannan sekä vertailun muihin korkeakouluihin. 

Alasin-palvelu tarjoaa nopean, helposti omaksuttavan tilannekuvan toiminnan keskeisimmistä indikaattoreista. Lisäksi käyttäjien on mahdollista porautua tiedoissa tarkemmalle tasolle sekä ladata tiedot omaan jatkojalostukseensa. Palvelu hyödyntää opetushallinnon yhteistä tietoalustaa Vipusta, jonka tiedot ovat avoimesti käytettävissä myös korkeakoulujen omissa palveluissa. Alasin-palvelun myötä jokaisen korkeakoulun ei kuitenkaan tarvitsisi itse tuottaa vastaavaa työkalua tiedolla johtamisen tueksi, vaan ne voisivat halutessaan hyödyntää yhteistä ratkaisua. 

– Alasinta kehitetään dialogissa korkeakoulujen kanssa, jotta palvelu vastaisi mahdollisimman hyvin niiden omia tarpeita. KOTA-päivillä esiteltiin palvelun ensimmäistä työkalua, Trendityökalua, jonka toimintoja on nyt mahdollista kokeilla ja antaa samalla palautetta kehitystyöhön, kertoo kehityspäällikkö Jutta Virolainen CSC:ltä. 

Trendityökalun avulla korkeakoulu pystyy löytämään kiinnostavia huomioita omasta kehityksestään suhteessa muihin korkeakouluihin. Palvelua on tarkoitus kehittää vaiheittain ja lisätä uusia toiminnallisuuksia käyttäjäorganisaatioiden tarpeiden ja käytössä olevien resurssien mukaan.  

Alasimen kehittämiseksi on avattu myös kysely, jonka kautta pääsee osoittamaan oman korkeakoulunsa kiinnostuksen uutta palvelua kohtaan sekä antamaan palautetta demoversiosta. Kyselyn pohjalta tehdään päätös palvelun toteutuksesta. Kyselyyn ja demoversioon pääsee palvelun sivulta osoitteesta https://wiki.eduuni.fi/display/cscalasin/Alasin.


VIRTA-tietojen käyttö laajenee 

Valtakunnallinen VIRTA-opintotietopalvelu kokoaa yhteen suomalaisten korkeakoulujen opiskelijarekisterien tietoja. KOTA-seminaarin VIRTA-osuudessa käsiteltiin muun muassa  tietojen käytön laajentumista eri käyttötarkoituksiin ja tietosisältöihin kohdistuvia kehittämistarpeita. 

Korkeakoulujen tietovarannon tietoja käytetään yhä laajemmin viranomaistiedonkeruissa ja -palveluissa sekä korkeakoulujen tiedolla johtamisen ja operatiivisen toiminnan tukena.  

– Tietojen ajantasaisuuden ja tietosisältöjen laajuuden merkitys kasvaa jatkuvasti ja tämä edellyttää jatkossakin eri toimijoiden välistä aktiivista yhteistyötä, jolla edistetään tietojen yhteentoimivuutta ja digitaalisten palveluprosessien rakentamista. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Tilastokeskuksen tiedonkeruissa VIRTA-tietoja on hyödynnetty jo pitkään ja tältä pohjalta on hyvä laajentaa tietojen käyttöä edelleen, toteaa VIRTA-opintotietopalvelun projektipäällikkö Helena Majamäki CSC:ltä. Lisätietoa: